PVFCCo tổ chức phiên họp thường niên 2018 của Đại hội đồng cổ đông

KTNT Ngày 26/4, tại Nhà máy Đạm Phú Mỹ, Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo - mã chứng khoán DPM) đã tổ chức thành công phiên họp thường niên năm 2018 của Đại hội đồng cổ đông.

Ngày 26/4, tại Nhà máy Đạm Phú Mỹ, Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo - mã chứng khoán DPM) đã tổ chức thành công phiên họp thường niên năm 2018 của Đại hội đồng cổ đông.
 
Đến tham dự phiên họp, về phía Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) - cổ đông lớn nhất có ông Đinh Văn Sơn, Thành viên HĐTV tập đoàn; về phía PVFCCo có các ông bà trong HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát, cán bộ chủ chốt của tổng công ty và sự hiện diện của các cổ đông, đại diện cho 73,12% cổ phần có quyền biểu quyết cùng đại diện cho Công ty TNHH Deloite Việt Nam - đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính của PVFCCo.
 
Trong phiên họp, lãnh đạo PVFCCo đã trình bày: Báo cáo về tình hình sản xuất kinh doanh năm 2017 và các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018, cập nhật kết quả quý I/2018; Báo cáo hoạt động năm 2017 của HĐQT; Báo cáo hoạt động năm 2017 của Ban Kiểm soát và đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018; Báo cáo tài chính năm 2017 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2017, kế hoạch phân phối lợi nhuận 2018; Báo cáo thù lao, lương thưởng 2017 của HĐQT, Ban Kiểm soát; các tờ trình về bầu cử HĐQT, Ban Kiểm soát; sửa đổi, bổ sung điều lệ tổng công ty; quy chế nội bộ về quản trị tổng công ty; điều chỉnh ngành nghề kinh doanh.
 
Năm 2017, trong bối cảnh giá khí đầu vào tăng, cạnh tranh giữa phân bón trong nước và hàng nhập khẩu ngày càng khốc liệt, cung lớn hơn cầu; không được khấu trừ thuế VAT; hàng giả hàng kém chất lượng hoành hành…, với sự đoàn kết và lao động sáng tạo của toàn thể CBCNV và sự đồng hành của các cổ đông, tổng công ty đã nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh, lợi nhuận đặt ra. Cụ thể, PVFCCo đã vận hành, bảo dưỡng nhà máy an toàn, ổn định tối đa, đạt sản lượng 799.000 tấn urê, vượt kế hoạch 4%; doanh thu năm 2017 đạt 8.178 tỷ đồng, đạt 106% kế hoạch; lợi nhuận trước thuế 853 tỷ đồng, đạt 101% kế hoạch. Trong năm 2017, PVFCCo tiếp tục tập trung triển khai quyết liệt việc thi công xây dựng dự án đầu tư nâng công suất phân xưởng NH3 Nhà máy Đạm Phú Mỹ và xây dựng nhà máy sản xuất phân NPK công nghệ hóa học. Trên cơ sở kết quả sản xuất kinh doanh nêu trên, PVFCCo đề xuất chi trả cổ tức năm 2017 là 20%, gồm 10% đã tạm ứng và tiếp tục chia 10% sau khi được thông qua.
dsc_9705.JPG
 Toàn cảnh phiên họp thường niên năm 2018 của Đại hội đồng cổ đông PVFCCo 

Về kế hoạch năm 2018, PVFCCo đặt mục tiêu sản xuất 800.000 tấn urê, 170.000 tấn NPK và 13.500 tấn UFC85; kinh doanh 820.000 tấn urê, 150.000 tấn NPK và 225.000 tấn phân bón khác; kinh doanh hóa chất là 116.000 tấn (NH3, UFC85, CO2, hóa chất khác); lợi nhuận trước thuế 442 tỷ đồng, chia cổ tức ở mức 10%.  Bên cạnh đó, PVFCCo sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác nghiên cứu phát triển sản phẩm mới nhằm thực hiện chiến lược phát triển đa dạng hoá sản phẩm.

Cũng trong phiên họp, ban lãnh đạo tổng công ty cũng cập nhật tình hình sản xuất kinh doanh của PVFCCo trong quý I/2018, các chỉ tiêu nhìn chung đều đạt và vượt kế hoạch. Cụ thể, từ tháng 1/2018, xưởng NH3 (mở rộng) đã cung cấp thương phẩm ra thị trường, có hiệu quả cao vì đúng vào lúc giá thị trường tăng khoảng 30%; còn Nhà máy NPK Phú Mỹ công nghệ hóa học cũng đã ra sản phẩm đầu tiên vào tháng 2/2018 với chất lượng tốt. Sản lượng Đạm Phú Mỹ đạt 220.000 tấn, vượt 12% kế hoạch quý; sản xuất NH3 (bán thương mại) ở mức 15.800 tấn, vượt 15% kế hoạch quý; kinh doanh Đạm Phú Mỹ đạt mức 203.000 tấn, vượt 2% kế hoạch quý; kinh doanh phân bón khác là 71.000 tấn, cũng vượt 21% kế hoạch; doanh thu đạt 2.100 tỷ đồng, vượt 13% kế hoạch quý; lợi nhuận trước thuế 219 tỷ đồng, vượt tới 72% kế hoạch.
 
Trong phần thảo luận, lãnh đạo tập đoàn và đoàn chủ tịch phiên họp đã cập nhật thêm thông tin, trả lời các vấn đề mà các cổ đông quan tâm như: dòng tiền, kết quả năm 2017 và kế hoạch năm 2018, giá khí đầu vào, lộ trình thoái vốn, quản trị chi phí, khấu hao...
 
Thay mặt PVN, ông Đinh Văn Sơn đã gửi lời cảm ơn đến ý kiến góp ý của các cổ đông tham dự phiên họp cũng như cảm ơn sự hợp tác của cổ đông đối với PVFCCo. Tập đoàn cùng người đại diện của tập đoàn tại PVFCCo cam kết sẽ nghiêm túc tiếp thu những ý kiến hợp lý trong công tác quản trị điều hành. Ông Sơn cho biết trong đề án tái cơ cấu giai đoạn 2016-2020 do PVN xây dựng có phương án thoái vốn tại PVFCCo, trong đó có cả khả năng thoái vốn xuống dưới 51%. Đối với nguồn khí và giá khí đầu vào, PVN sẽ nỗ lực để đảm bảo hài hòa giữa việc cung cấp khí cho PVFCCo và các hộ tiêu thụ khác cũng như tạo điều kiện cho PVFCCo ổn định, phát triển.
 
Các cổ đông cũng đã bỏ phiếu thông qua các tờ trình, báo cáo với số phiếu đồng thuận cao và tập trung, cho thấy sự thấu hiểu, chia sẻ và ủng hộ của cổ đông đối với tổng công ty. Đại hội đồng cổ đông cũng đã tiến hành bầu lại một số thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát cho nhiệm kỳ 5 năm. Trong đó, Hội đồng quản trị gồm các ông/bà: Lê Cự Tân, Nguyễn Thị Hiền, Nguyễn Hồng Vinh. Ban Kiểm soát gồm hai ông Lê Vinh Văn và Lương Phương.
 
Nghị quyết và biên bản phiên họp sẽ được tổng công ty hoàn thiện và công bố sớm đến các cổ đông trong thời hạn quy định của pháp luật./.

Minh Tuấn

Ý kiến của bạn