TP. Hồ Chí Minh: Tồn kho bất động sản vẫn ở mức cao

KTNT KTNT - Theo báo cáo mới đây nhất từ Sở Xây dựng, tồn kho trên địa bàn thành phố tính đến thời điểm hiện tại còn khoảng 3.400 căn, đa phần đến từ những dự án đắp chiếu.

Tồn kho bất động sản trên địa bàn thành phố chủ yếu đến từ những dự án đắp chiếu

Cũng theo Sở Xây dựng, đến nay trên địa bàn thành phố có tổng cộng 1.219 dự án nhà ở với quy mô 4.921,5ha; 315.506 căn hộ; 45.198.131m2 sàn xây dựng. Trong đó, dự án đã hoàn thành là 489 dự án (chiếm 40,1%) với quy mô diện tích đất 1.713ha, có 75.916 căn hộ, chiếm 10.827.145m2 sàn xây dựng.

Có 814 dự án đang triển khai đầu tư (chiếm 59,9%). Trong đó, đang thực hiện thủ tục chuẩn bị đầu tư nhưng chưa khởi công 405 dự án với quy mô diện tích đất là 2.605ha, gồm 209.620 căn hộ, chiếm 30.708.274m2 sàn xây dựng.

Dự án đã khởi công có 325 dự án. Trong đó, có 97 dự án đang ngưng thi công, chiếm 534,99ha, với 38.099 căn hộ với 5.459.817m2 sàn xây dựng. Đang tiếp tục thi công xây dựng có 228 dự án, quy mô diện tích đất là 1.931ha, có 146.091 căn hộ với 19.779.064 sàn xây dựng./.

Loan Nguyễn

 

KTNT

Ý kiến của bạn