Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ hai, ngày 25 tháng 9 năm 2023  

Chiến lược phát triển ngành nghề nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

14/09/2023 23:10

Ngày 14/9/2023, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang ký Quyết định số 1058/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược phát triển ngành nghề nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Top