Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 15 tháng 6 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 17 tháng 5 năm 2024 | 15:13

Hà Nam tập huấn Luật Đất đai năm 2024

Ngày 17/5, UBND tỉnh Hà Nam phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) tổ chức Hội nghị tập huấn Luật Đất đai năm 2024.

Buổi sáng, Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối từ UBND tỉnh Hà Nam tới trụ sở UBND cấp huyện và UBND cấp xã trong toàn tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam Nguyễn Đức Vượng phát biểu khai mạc hội nghị.

Các đại biểu nghe Thứ trưởng Bộ TN&MT Lê Minh Ngân phổ biến những nội dung cơ bản, những điểm mới của Luật Đất đai năm 2024. Luật mới đã đổi mới khá toàn diện so với Luật Đất đai năm 2013, gồm 16 chương, 260 điều. Trong đó, sửa đổi, bổ sung 180/212 điều của Luật Đất đai năm 2013 và bổ sung mới 78 điều. Có một số nội dung đổi mới quan trọng như: về phân cấp, phân quyền, Luật đã phân cấp gần như toàn bộ các nội dung quản lý đất đai về chính quyền địa phương để tạo sự chủ động, linh hoạt trong quá trình quản lý đất đai ở địa phương từ khâu quy hoạch sử dụng đất tới giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, giá đất, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai.

Luật mới cho phép mở rộng hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp của cá nhân không quá 15 lần hạn mức giao đất nông nghiệp của cá nhân đối với mỗi loại đất và các quy định về tập trung đất nông nghiệp, tích tụ đất nông nghiệp; quy định cụ thể 31 trường hợp Nhà nước thu hồi đất để phát triển KT-XH vì lợi ích quốc gia, công cộng và quy định trường hợp thu hồi đất để thực hiện dự án, công trình vì lợi ích quốc gia, công cộng...

Thứ trưởng Bộ TN&MT Lê Minh Ngân phổ biến những nội dung cơ bản, những điểm mới của Luật Đất đai năm 2024.

Thứ trưởng Lê Minh Ngân cũng phân tích rõ điểm mới được quy định trong Luật Đất đai năm 2024 về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất. Luật lần này sửa đổi, bổ sung nguyên tắc bồi thường theo hướng đa dạng các hình thức bồi thường: được bồi thường bằng đất có cùng mục đích với đất bị thu hồi hoặc bằng tiền, bằng đất khác hoặc bằng nhà ở. Luật mới cũng bỏ khung giá đất và quy định bảng giá đất; quy định cụ thể việc giao đất, cho thuê đất thông qua đấu giá quyền sử dụng đất đối với đất sạch do Nhà nước tạo lập, hoặc giao đất, cho thuê đất thông qua đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất; không còn cấp đất cho hộ gia đình…

Qua đó đã hoàn thiện thể chế, chính sách về đất đai phù hợp với thể chế phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; giải quyết tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn trong các chính sách, pháp luật có liên quan đến đất đai. Giải quyết các vấn đề vướng mắc, tồn tại từ thực tiễn công tác quản lý, sử dụng đất. Bên cạnh đó, tăng cường quản lý đất đai cả về diện tích, chất lượng, giá trị kinh tế. Luật Đất đai năm 2024 đảm bảo hài hòa quyền và lợi ích của Nhà nước, người sử dụng đất và nhà đầu tư…

Quang cảnh buổi tập huấn tại hội trường UBND tỉnh Hà Nam.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam Trương Quốc Huy nhấn mạnh: Luật Đất đai có vai trò quan trọng, tác động đến mọi mặt của đời sống kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối với mỗi người dân, doanh nghiệp. Vì vậy, hội nghị tâp huấn Luật Đất đai năm 2024 được tổ chức nhằm trang bị kiến thức cơ bản để triển khai thi hành có hiệu quả Luật Đất đai năm 2024 trên địa bàn tỉnh. Để tạo điều kiện cho Luật Đất đai năm 2024 sớm đi vào cuộc sống, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, các địa phương trong tỉnh tiếp tục nghiên cứu Luật Đất đai năm 2024; tổ chức triển khai, tuyên truyền sâu rộng các nội dung của Luật đến cán bộ, công chức, viên chức, tầng lớp nhân dân. Cùng đó, nghiên cứu, có ý kiến kiến nghị, đề xuất với Bộ Tài nguyên và Môi trường trong việc giải đáp, giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện Luật Đất đai năm 2024 cũng như trong triển khai thực hiện các quy định của ngành TN&MT.

Buổi chiều, các đại biểu tiếp tục nghe đại diện lãnh đạo, chuyên gia của các Vụ thuộc Bộ TN&MT tập huấn các nội dung quan trọng của Nghị định số 12/2024/NĐ-CP ngày 05/02/2024 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về giá đất và Nghị định số 10/2023/NĐ-CP ngày 03/4/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai.

 

Hà Nam
Ý kiến bạn đọc
Top