Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ ba, ngày 28 tháng 5 năm 2024  
Thứ năm, ngày 21 tháng 3 năm 2024 | 9:41

Thanh Hóa đào tạo nghề cho hơn 9.000 lao động người dân tộc thiểu số, hộ nghèo, hộ cận nghèo

Để góp phần phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2021-2023, Thanh Hóa đã thực hiện công tác đào tạo nghề cho hơn 9.000 người lao động là người dân tộc thiểu số, hộ nghèo, hộ cận nghèo tại địa phương

Phấn đấu mức thu nhập bình quân của người dân tộc thiểu số tăng, tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số mỗi năm giảm 3%, phấn đấu 50% số thôn, xã ra khỏi địa bàn đặc biệt khó khăn theo Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn giai đoạn 2021-2023, tỉnh Thanh Hóa rất chú trọng đến công tác đào tạo nghề cho người lao động.

Đồng bào dân tộc thiểu số, hộ nghèo, hộ cận nghèo được hỗ trợ đào tạo nghề phù hợp (Ảnh minh họa)

Đồng bào dân tộc thiểu số, hộ nghèo, hộ cận nghèo được hỗ trợ đào tạo nghề phù hợp (Ảnh minh họa)

Trong những năm qua, các cấp, ngành của tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức 594 hội nghị và lớp tập huấn đào tạo nghề; 224 hội nghị truyền thông, hướng nghiệp, học nghề, việc làm và các dịch vụ việc làm, đi làm việc ở nước ngoài. Đồng thời, tổ chức 339 lớp đào tạo nghề sơ cấp và dưới 3 tháng cho lao động người dân tộc thiểu số, người lao động dân tộc Kinh thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo sinh sống tại vùng dân tộc thiểu và miền núi.

Cùng với đó, tỉnh đã tổ chức được 72 lớp tập huấn nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ triển khai chương trình; 21 lớp bồi dưỡng kiến thức dân tộc, đào tạo dự bị đại học, đại học và sau đại học; 241 sự kiện truyền thông về bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình; 196 hội nghị tuyên truyền giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống.

Kết nối hợp đồng xuất khẩu lao động cho đồng bào dân tộc, hộ nghèo, hộ cận nghèo ngày một lớn (Ảnh minh họa)

Kết nối hợp đồng xuất khẩu lao động cho đồng bào dân tộc, hộ nghèo, hộ cận nghèo ngày một lớn (Ảnh minh họa)

Giai đoạn 2021 - 2023, Thanh Hóa có hơn 9.000 người lao động là người dân tộc thiểu số, hộ nghèo, hộ cận nghèo được tham gia các lớp đào tạo nghề tại địa phương, nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề trên địa bàn lên 57,3%.

Đồng thời, đã có 13.228 người lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, vùng nghèo, vùng khó khăn được hỗ trợ kết nối việc làm thành công; số lao động được đưa đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng giai đoạn 2021 - 2023 là hơn 8.600 người.

 

Thanh Duyên
Ý kiến bạn đọc
Top