Bộ Y tế tổ chức Hội thảo triển khai Thông tư việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập

KTNT Sáng 10-6, tại TP. Hồ Chí Minh, Bộ Y tế đã tổ chức Hội thảo triển khai các Thông tư quy định về việc đấu thầu tại các cơ sở y tế công lập cho các cơ sở y tế khu vực phía Nam.

Dưới sự chủ trì của PGS.TS. Phạm Lê Tuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế cùng lãnh đạo các Cục, vụ, viện, và cơ sở y tế khu vực phía nam.

Hội thảo nhằm triển khai việc thực hiện Luật đấu thầu, Nghị định hướng dẫn Luật Đấu thầu 63/2014/NĐ-CP, Thông tư số 11/TT-BYT ngày 11/5/2016 quy đinh việc đấu thầu thuốc tại cơ sở y tế công lập và các thông tư ban hành danh mục thuốc trong đấu thầu (có hiệu lực 1/7/2016).

Ông Nguyễn Nam Liên, Vụ trưởng, Vụ Kế hoạch - Tài chính, Bộ Y tế phát biểu

Ông Nguyễn Nam Liên, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Bộ Y tế cho biết, công tác đấu thầu thuốc được thực hiện theo quy định của Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 có hiệu lực từ 1/6/2014; Nghị định 3/2014/NĐ-CP của Chính phủ có hiệu lực từ 15/7/2014.

Để triển khai thực hiện công tác đấu thầu thuốc, đến nay Bộ Y tế đã ban hành 3 Thông tư hướng dẫn gồm: Thông tư số 09/2016/TT-BYT, ngày 5/5/2016, ban hành danh mục thuốc đấu thầu, danh mục thuốc đấu thầu tập trung, danh mục thuốc được áp dụng hình thức đàm phán giá; Thông tư số 10/2016/TT-BYT, ngày 5/5/2016, ban hành danh mục thuốc sản suất trong nước đáp ứng về điều trị, giá thuốc và khả năng cung cấp; Thông tư số 11/2016/TT-BYT, ngày 11/5/2016, quy định việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập, có hiệu lực từ 1/7/2016.

Khi Thông tư 11 chính thức có hiệu lực sẽ tạo điều kiện thuận lợi trong công tác đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập

Một trong những điểm mới của Thông tư là các cơ sở y tế tư nhân được tham gia mua thuốc tập trung (cấp quốc gia, cấp địa phương, đàm phán giá) tại địa phương nơi đóng trụ sở. Trong trường hợp này, cơ sở y tế tư nhân có trách nhiệm xây dựng kế hoạch sử dụng thuốc, tuân thủ các quy định về đấu thầu thuốc tập trung tại địa phương như cơ sở y tế thuộc địa phương quản lý. Sở Y tế và đơn vị mua thuốc tập trung cấp địa phương có trách nhiệm tổ chức đấu thầu thuốc cho cơ sở y tế tư nhân như đối với cơ sở y tế thuộc địa phương quản lý.

Tuy nhiên, hiện nay vẫn còn tồn tại những bất cập, nhất là về giá thuốc, về danh mục thuốc. Công tác đấu thầu mua sắm thuốc còn một số tồn tại, có quá nhiều hội đồng đấu thầu thuốc dẫn đến loại thuốc có nhiều giá, giá thuốc khác biệt giữa các địa phương. Một số nơi có tình trạng độc quyền, nhà phân phối tự định giá, áp đặt giá, tỉ trọng thuốc trong nước sản xuất còn thấp, giá thuốc kế hoạch chưa thực sự hợp lý.

Lại Hùng

KTNT

Ý kiến của bạn