Bộ Y tế hội thảo góp ý văn bản về tổ chức y tế ở địa phương và công tác cán bộ

KTNT Ngày 15-5, tại nhà khách Phương Nam, TP. Hồ Chí Minh, Bộ Y tế tổ chức hội thảo lấy ý kiến góp ý văn bản về tổ chức y tế ở địa phương và công tác cán bộ của ngành Y tế toàn quốc.

PGS.TS Nguyễn Thị Kim Tiến, Bộ trưởng Bộ Y tế chủ trì hội nghị. GS.TS Nguyễn Thanh Long, Thứ trưởng Bộ Y tế; đại diện lãnh đạo các bộ ngành Trung ương, lãnh đạo các vụ, cục, tổng cục, viện, bệnh viện trực thuộc bộ, Văn phòng Bộ Y tế; lãnh đạo UBND tỉnh/thành phố, lãnh đạo Sở Y tế, các trung tâm chuyên khoa của 33 tỉnh/thành phố phía Nam... tham dự.

PGS.TS Nguyễn Thị Kim Tiến, Bộ trưởng Bộ Y tế phát biểu khai mạc hội thảo

Phát biểu khai mạc hội thảo, PGS.TS Nguyễn Thị Kim Tiến, Bộ trưởng Bộ Y tế cho rằng; Ngày 11-12-2015, liên bộ Y tế và Nội vụ đã ban hành Thông tư liên tịch số 51/2015/TTLT-BYT-BNV hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Phòng Y tế thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh. Đây là văn bản quy phạm pháp luật quan trọng làm cơ sở pháp lý cho các địa phương kiện toàn, sắp xếp hệ thống y tế ở từng địa phương theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, bảo đảm mục tiêu của chương trình cải cách hành chính

Tính đến ngày 30-4-2017, Bộ Y tế đã nhận được 37 quyết định của UBND cấp tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế. Báo cáo của các địa phương cho thấy: Đối với Sở Y tế, số lượng Phó Giám đốc Sở Y tế đều thực hiện nghiêm không quá 3 người. Các sở đều tổ chức từ 5 đến tối đa 7 phòng thuộc sở; Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình và Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm. Đối với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, hiện nay, 24/37 tỉnh đã quy định thực hiện mô hình Trung tâm Kiểm soát bệnh tật hoặc giao Sở Y tế xây dựng đề án kiện toàn thành Trung tâm Kiểm soát bệnh tật khi có hướng dẫn của Bộ Y tế. Đối với Trung tâm Y tế huyện, có 19 tỉnh tổ chức sáp nhập Bệnh viện với Trung tâm Y tế thành Trung tâm Y tế huyện. Đối với y tế xã, phường, thị trấn, 63 tỉnh/thành phố đã quy định Trạm y tế xã, phường, thị trấn là đơn vị y tế thuộc Trung tâm Y tế huyện.

Đến nay, cơ bản hệ thống y tế địa phương đã ổn định về cơ cấu tổ chức và đi vào hoạt động có hiệu quả, việc sắp xếp tổ chức các đơn vị y tế thuộc Sở Y tế theo hướng giảm đầu mối tổ chức, gọn nhẹ, hợp lý, tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý và hoạt động chuyên môn của các đơn vị y tế đã đạt được những kết quả đáng khích lệ, gắn với mục tiêu tinh giản biên chế theo Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị. Bên cạnh việc thực hiện chủ trương xây dựng tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, thì công tác cán bộ của ngành Y tế cũng đã được Ban Cán sự Đảng Bộ Y tế quan tâm.

Toàn cảnh hội thảo

Bộ Y tế có 20 vụ, cục, tổng cục, Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ và 83 đơn vị sự nghiệp trực thuộc bộ. Thời gian qua, công tác quy hoạch cán bộ, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, từ chức, luân chuyển các chức danh lãnh đạo được Ban Cán sự đảng Bộ Y tế chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, khách quan, công khai, dân chủ theo đúng các văn bản của Trung ương Đảng, của Chính phủ và của Bộ Y tế.

TS. Phạm Văn Tác, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Y tế báo cáo kết quả thực hiện Thông tư số 51

Hội nghị được nghe lãnh đạo Vụ Tổ chức cán bộ báo cáo kết quả thực hiện Thông tư số 51 và 3 dự thảo văn bản gồm: Dự thảo Thông tư hướng dẫn chức năng nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tuyến tỉnh và 2 Dự thảo Văn bản quy định Tiêu chuẩn và quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức miễn nhiệm đối với các chức danh lãnh đạo, quản lý các vụ, cục, tổng cục, Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ, các đơn vị sự nghiệp y tế trực thuộc Bộ Y tế.

Các đại biểu phát biểu tham luận

Hội nghị có sự đóng góp ý kiến trao đổi, thảo luận của đại biểu tham dự về một số nội dung còn chưa thống nhất hoặc cần được làm rõ hơn.

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến phát biểu kết luận

Minh Tuấn - Công Hoàng

KTNT

Ý kiến của bạn