Cải thiện hệ thống thông tin phòng chống HIV/AIDS

KTNT Danh mục Dự án “Cải thiện hệ thống thông tin chương trình phòng chống HIV/AIDS” do Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tài trợ không hoàn lại vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Dự án nhằm tăng cường năng lực trong nước về thông tin chiến lược để hỗ trợ cung cấp dịch vụ phòng chống HIV/AIDS hiệu quả, thống nhất và bền vững tại Việt Nam.

Thời gian thực hiện Dự án 36 tháng (từ 2016 đến 2018). UBND thành phố Hà Nội là cơ quan chủ quản Dự án.

Tổng vốn của Dự án là 1.553.309 USD,  tương đương khoảng 32, 619 tỷ đồng Việt Nam; trong đó vốn ODA là 1.497.646 USD (tương đương khoảng 31.450.556.000 đồng Việt Nam); vốn đối ứng là 1.168.444.000 đồng Việt Nam (tương đương khoảng 55.663 USD) bằng tiền mặt và bằng hiện vật.

*Thủ tướng Chính phủ cũng vừa phê duyệt danh mục Dự án “Môi trường bền vững các  thành phố duyên hải”, vay vốn Ngân hàng Thế giới.

Dự án nhằm đầu tư cải thiện điều kiện vệ sinh môi trường, nâng cao sức khoẻ của người dân các thành phố tham gia Dự án thông qua việc hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, tạo cảnh quan đô thị; hỗ trợ tăng cường quản lý dự án và cải cách thể chế nhằm nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho người dân.

Dự án được thực hiện tại thành phố Phan Rang - Tháp Chàm (tỉnh Ninh Thuận), thành phố Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa), thành phố Quy Nhơn (tỉnh Bình Định) và thành phố Đồng Hới (tỉnh Quảng Bình). Ủy ban nhân dân các tỉnh: Ninh Thuận, Khánh Hòa, Bình Định và Quảng Bình là cơ quan chủ quản các Dự án thành phần.

Tổng mức đầu tư của Dự án là 273,594 triệu USD, cơ cấu như sau: Vốn ODA và vốn vay ưu đãi do WB tài trợ 237,5 triệu USD, vốn đối ứng phía Việt Nam tương đương 36,094 triệu USD, trong đó, tỉnh Ninh Thuận 12,15 triệu USD, tỉnh Khánh Hòa 11,10 triệu USD, tỉnh Bình Định 4,944 triệu USD, tỉnh Quảng Bình 7,91 triệu USD./.

P.V

 

KTNT

Ý kiến của bạn