Hải Phòng cho học sinh tiếp tục nghỉ đến hết ngày 23/2

KTNT UBND TP. Hải Phòng vừa ra văn bản cho học sinh trên địa bàn thành phố tiếp tục nghỉ học đến hết ngày 23/2 để phòng chống dịch Covid-19.

Hải Phòng: cho học sinh tiếp tục nghỉ đến hết ngày 23/2
Hải Phòng cho học sinh tiếp tục nghỉ đến hết ngày 23/2.
Theo văn bản hỏa tốc số 934/UBND-VX của UBND TP. Hải Phòng về việc kéo dài thời gian nghỉ học của học sinh do dịch bệnh Covid-19, UBND thành phố đồng ý với đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng cho học sinh nghỉ học từ ngày 17/02/2020 đến hết ngày 23/02/2020.
 
Đồng thời, UBND TP. Hải Phòng yêu cầu trong thời gian học sinh nghỉ học, Thủ trưởng các đơn vị giáo dục chủ động bố trí cán bộ, giáo viên, nhân viên trực tại đơn vị trong giờ hành chính để tiếp tục thực hiện các biện pháp khử khuẩn và tập huấn về phòng, chống dịch bệnh Covid-19; tổ chức sinh hoạt chuyên môn, nghiên cứu chương trình giáo dục phổ thông mới, xây dựng đề cương ôn tập, kế hoạch dạy học online, xây dựng bài giảng giúp học sinh có thể tự học ở nhà.
 
Ngoài ra, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Sở Y tế và các cơ quan liên quan tiếp tục tăng cường kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh, trang bị khẩu trang vải và hướng dẫn vệ sinh trường học theo quy định.
 
 

Phạm Nguyên

Ý kiến của bạn