Phát động phong trào xây dựng Cộng đồng tiêu dùng Nông nghiệp sạch

KTNT Đây là Chương trình vận động đồng bào dân tộc thiểu số thực hiện các giải pháp về môi trường và an toàn thực phẩm.

Ngày 6/10, tại Hà Nội, Cộng đồng Nông nghiệp sạch cùng các đơn vị phối hợp và đồng hành triển khai “Lễ phát động phong trào xây dựng Cộng đồng tiêu dùng Nông nghiệp sạch”.

 

dsc_0430-copy.JPG
Hình ảnh buổi lễ 

Lễ phát động phong trào xây dựng Cộng đồng tiêu dùng Nông nghiệp sạch nhằm mục đích lan tỏa rộng khắp trong cộng đồng tiêu dùng thông thái. Có sự hiểu biết về sản phẩm, ưu tiên lựa chọn những sản phẩm nông sản chất lượng, an toàn và đảm bảo VSATTP, mở rộng và kết nối thị trường tiệu thụ nông sản trong nước, đồng thời bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa trong nông nghiệp.

Sau sự kiện, Cộng đồng tiêu dùng Nông nghiệp sạch sẽ được thành lập và lan tỏa trong cả nước. Đây sẽ là cộng đồng hiện đại, lớn mạnh về tiêu dùng nông nghiệp sạch.

 

dsc_0511.JPG
Các đại biểu tham dự chung tay nhấn nút phát động phong trào xây dựng Cộng đồng tiêu dùng Nông nghiệp sạch.

Được hình thành từ tháng 11/2016 đến nay, Nông nghiệp sạch đã phát triển thành một hệ sinh thái đa dạng bao gồm bốn chân đế: Chân đế truyền thông NNS, chân đế thương mại NNS, Chân đế văn hóa NNS, Chân đế cộng đồng.

Trong năm 2019 – 2020, Nông Nghiệp Sạch bắt đầu đồng hành cùng hơn 200,000 phụ nữ Bắc Ninh trong việc biết phân loại rác và sử dụng rác để chế biến phân bón hữu cơ, sản xuất rau sạch, hoa sạch, để cải thiện sức khỏe, nòi giống và bảo vệ môi trường.

 

dsc_0496.JPG

 

Trong năm 2020, cộng đồng Nông Nghiệp Sạch đã tổ chức, vận động đồng bào dân tộc thiểu số thực hiện các giải pháp về môi trường và an toàn thực phẩm qua chương trình “Hỗ trợ sinh kế cho phụ nữ bằng Nông nghiệp sạch, đặc biệt là phụ nữ các tỉnh vùng đồng bào dân tộc thiểu số và xây dựng cộng đồng phụ nữ tiêu dùng tại Việt Nam”.

 

Công Ngọc

Ý kiến của bạn