Rèn luyện kỹ năng giao tiếp, ứng xử, đổi mới phong cách, thái độ phục vụ, hướng tới sự hài lòng người bệnh

KTNT Ngày 13 và 14/4, đoàn công tác số 2 của Bộ Y tế do TS.Nguyễn Xuân Trường, Chánh Văn phòng Bộ Y tế, làm Trưởng đoàn thăm và làm việc tại Bình Phước và Tây Ninh.

Tại buổi làm việc với các tỉnh, lãnh đạo Sở Y tế đã báo cáo những kết quả đạt được, các tồn tại, hạn chế và một số kiến nghị của ngành y tế tỉnh với đoàn công tác của Bộ. Theo đó, việc thực hiện Quyết định số 2151/QĐ-BYT và Kế hoạch số 607/KH-BYT ngày 01/7/2015 của Bộ Y tế về triển khai thực hiện “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế, hướng tới sự hài lòng của người bệnh”, Sở Y tế cũng như các bệnh viện trong toàn ngành đã thành lập được Ban Chỉ đạo, xây dựng Kế hoạch và tổ chức thực hiện đầy đủ các nội dung theo Quyết định số 2151/QĐ-BYT của Bộ Y tế với phương châm: Bệnh nhân đến tiếp đón niềm nở, ở chăm sóc tận tình, về dặn dò chu đáo; tại các khoa phòng có bộ phận hỗ trợ bệnh nhân ngay tại khoa khám; duy trì tốt việc triển khai đường dây nóng; thiết lập kênh thu thập thông tin qua hòm thư góp ý, ký cam kết thực hiện nội dung đổi mới phong cách phục vụ người bệnh với tất cả các khoa phòng…Tại các bệnh viện trong ngành đã tạo được sự chuyển biến về nhận thức, thái độ, hành vi ứng xử của cán bộ viên chức người lao động đã thức hiện nghiêm túc về tiêu chuẩn đạo đức của người cán bộ y tế, luôn nêu cao tinh thần học tập, rèn luyện, tận tuỵ phục vụ người bệnh, nghiêm túc chấp hành các quy định chuyên môn kỹ thuật hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

BS CKI Nguyễn Đồng Thông, Giám đốc Sở Y tế Bình Phước phát biểu

Sở Y tế các tỉnh cũng đã kiến nghị nhiều nội dung quan trọng tới đoàn công tác. Theo đó, đề nghị Bộ Y tế hỗ trợ tỉnh đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, hỗ trợ đầu tư xây dựng, trang thiết bị y tế nâng cấp bệnh viện đa khoa tỉnh, bệnh viện huyện, phát triển chuyên môn, kỹ thuật, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh người dân. Đồng thời tiếp thu đầy đủ những ý kiến góp ý của đoàn công tác, chỉ đạo ngành y tế sớm bổ sung hoàn thiện nhằm triển khai thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Kết quả kiểm tra của đoàn công tác tại 2 bệnh viện đa khoa tỉnh thấy đã thành lập được Ban Chỉ đạo, xây dựng Kế hoạch và tổ chức thực hiện đầy đủ các nội dung theo Quyết định số 2151/QĐ-BYT của Bộ Y tế. Chất lượng công tác điều trị đang từng bước được cải thiện theo chiều hướng tích cực; nhiều kỹ thuật mới được triển khai có hiệu quả tại các bệnh viện; tinh thần phục vụ, thái độ giao tiếp ứng xử của đội ngũ viên chức, người lao động bệnh viện đã có nhiều chuyển biến tốt, người bệnh đến bệnh viện ngày càng hài lòng hơn. Kết quả đánh giá phân loại mức độ thực hiện đổi mới phong cách tại 02 bệnh viện tỉnh đều hoàn thành tốt nhiệm vụ.

BS CKI Trần Văn Sỹ, Phó Giám đốc Sở Y tế Tây Ninh phát biểu

Sau khi nghe ý kiến đánh giá của các tổ kiểm tra và thành viên trong đoàn công tác của Bộ Y tế, TS.Nguyễn Xuân Trường, Chánh Văn phòng Bộ, đánh giá cao những nỗ lực vượt qua khó khăn của ngành y tế tỉnh Bình Phước và Tây Ninh trong thời gian qua. Đồng chí cho rằng, Bình Phước và Tây Ninh là những tỉnh miền núi, biên giới, có đông đồng bào dân tộc thiểu số, đời sống người dân còn nghèo nên khó hội đủ các điều kiện tiếp cận y tế để được chăm sóc sức khỏe kỹ thuật cao cho nhân dân trên địa bàn. Sở Y tế phải chủ động tham mưu giúp lãnh đạo tỉnh có những quyết sách ưu tiên đầu tư cho ngành y tế để đẩy nhanh công tác chăm sóc sức khỏe tốt nhất cho người dân trên địa bàn, nhất là ở vùng nông thôn, biên giới, vùng sâu vùng xa của tỉnh.

TS.Nguyễn Xuân Trường phát biểu kết luận tại tỉnh Tây Ninh

Về triển khai thực hiện các nội dung “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế, hướng tới sự hài lòng của người bệnh” trong thời gian qua đã đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận, minh chứng đánh giá phân loại mức độ thực hiện đổi mới phong cách các tại 2 bệnh viện tỉnh đều hoàn thành tốt nhiệm vụ. Tuy nhiện, còn một số nội dung cần hoàn thiện, đó là: Thực hiện Công văn số 8108 ngày 26/10/2016 của Bộ Y tế hướng dẫn áp dụng một số điện thoại đường dây nóng thống nhất trong toàn quốc là 19009095; mở hòm thư góp ý đúng quy định 1 tuần/lần và phải có biên bản ghi đầy đủ, có bút và bàn cho người bệnh dễ ghi chép; sớm thành lập phòng/ bộ phận công tác xã hội hộ trợ người bệnh.

TS.Nguyễn Xuân Trường kiểm tra hòm thư góp ý tại Bệnh viện Đa khoa Bình Phước

Đối với những kiến nghị của ngành y tế 2 tỉnh, đoàn công tác ghi nhận, báo cáo lãnh đạo bộ sớm có giải pháp hỗ trợ giúp địa phương hoàn thành tốt hơn công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân tỉnh nhà ngày một tốt hơn./.

Trường Sơn – Công Hoàng

KTNT

Ý kiến của bạn