Sử dụng kháng sinh như thế nào là đúng cách?

KTNT Việc người dân tự ý mua thuốc kháng sinh sử dụng tùy tiện là một trong những nguyên nhân chính dẫn tới tình trạng kháng kháng sinh ngày càng phổ biến ở Việt Nam.

Ý kiến của bạn