Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ ba, ngày 28 tháng 11 năm 2023  
Thứ năm, ngày 8 tháng 4 năm 2021 | 9:14

TT - Huế: Năm 2021 phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo đạt từ 0,4% trở lên

Năm 2021, tỉnh Thừa Thiên - Huế phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo đạt từ 0,4% trở lên. Cùng với đó, hộ nghèo, hộ cận nghèo sẽ được đảm bảo về tiếp cận dịch vụ xã hội; vay vốn đầu tư sản xuất, kinh doanh; đào tạo nghề và giới thiệu việc làm…

Đó là nội dung của Kế hoạch số 129/KH-UBND triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2021 do UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế ban hành ngày 2/4.

Theo Kế hoạch, tỉnh Thừa Thiên - Huế phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo đạt từ 0,4% trở lên (năm 2021, tiếp tục áp dụng chuẩn nghèo quy định tại Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg ngày 19/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016 - 2020).

Kế hoạch đề ra, đảm bảo hộ nghèo, hộ cận nghèo được tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản về giáo dục, y tế, nhà ở, nước sạch và vệ sinh, tiếp cận thông tin (theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016 - 2020).

Đảm bảo 100% hộ nghèo, hộ cận nghèo đủ điều kiện và có nhu cầu vay vốn để đầu tư sản xuất, kinh doanh đều được vay vốn tín dụng ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh.

Đối với lao động nông thôn, lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo trong độ tuổi lao động có nhu cầu đều được hỗ trợ đào tạo nghề và giới thiệu việc làm với tỷ lệ 100%.

Phấn đấu tập huấn, nâng cao năng lực giảm nghèo cho 100% cán bộ làm công tác giảm nghèo các cấp, trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố. Cùng với đó, 100% cán bộ cấp xã làm công tác thông tin và truyền thông được đào tạo kỹ năng, nghiệp vụ thông tin tuyên truyền.

Để thực hiện được các nội dung trên, kế hoạch triển khai các giải pháp thực hiện các nhóm giải pháp hỗ trợ hộ nghèo thiếu hụt đa chiều được tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản như: Chính sách hỗ trợ người nghèo/hộ nghèo, người cận nghèo/hộ cận nghèo về giáo dục đào tạo; Nhóm giải pháp hỗ trợ tăng thu nhập cho hộ nghèo; Nhóm giải pháp về chính sách xã hội hỗ trợ người nghèo; Nhóm giải pháp về tổ chức thực hiện.

 

 

Văn Nghĩa
Ý kiến bạn đọc
Top