Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 20 tháng 4 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 15 tháng 3 năm 2024 | 8:0

Bắc Giang xử lý 234 trường hợp vi phạm pháp luật về thủy lợi, đê điều

Bắc Giang tồn tại 234 trường hợp vi phạm về thủy lợi, đê điều, phòng chống thiên tai. Chủ tịch UBND tỉnh này yêu cầu các sở, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi (KTCTTL) xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Năm 2023, UBND tỉnh Bắc Giang đã chỉ đạo các ngành và các địa phương tập trung giải quyết được 632 trường hợp vi phạm về thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai (lĩnh vực đê điều, phòng chống thiên tai 446 trường hợp; lĩnh vực thủy lợi 186 trường hợp). Tuy nhiên, tình trạng vi phạm pháp luật về lĩnh vực thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai (PCTT) trên địa bàn tỉnh vẫn tiếp tục phát sinh vi phạm mới, trong khi số vụ vi phạm cũ vẫn còn tồn đọng chưa được giải quyết dứt điểm, gây nhiều khó khăn trong công tác quản lý và bảo vệ công trình.

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang yêu cầu xử lý các trường hợp vi phạm về thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai.

Nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm, tăng cường hiệu quả thực thi pháp luật về thủy lợi, đê điều và PCTT, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch xử lý các vi phạm về đê điều, PCTT trong phạm vi bảo vệ đê điều và trong hành lang thoát lũ trên địa bàn. Tổng số trường hợp vi phạm cần xử lý là 117 trường hợp, trong đó vi phạm về đê điều 91 trường hợp, vi phạm về bến bãi chất tải, kinh doanh vật liệu là 26 trường hợp. Huyện Hiệp Hòa là địa phương cần xử lý nhiều nhất với 60 trường hợp.

Đối với các trường hợp phát sinh sau kế hoạch được ban hành, UBND các huyện, thị xã, thành phố bổ sung vào kế hoạch, tập trung xử lý dứt điểm, kiên quyết không để tồn đọng vi phạm mới phát sinh. Thời gian thực hiện xong trước ngày 30/6/2024.

UBND các huyện, thị xã, thành phố thành lập Ban chỉ đạo xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật về đê điều và PCTT ở huyện, thị xã, thành phố và xã, phường thị trấn do Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố, xã, phường, thị trấn làm Trưởng ban, thành viên gồm: Lãnh đạo các phòng Nông nghiệp và PTNT (Phòng Kinh tế), Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Công an, Quân sự, Điện lực, Viễn thông, Hội Phụ nữ (các ban chỉ đạo ở xã, phường, thị trấn có thêm trưởng thôn, tổ trưởng dân phố...).

Trong lĩnh vực thủy lợi, UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch và xử lý các vi phạm về bảo vệ công trình thủy lợi. Tổng số trường hợp vi phạm cần xử lý là 117 trường hợp. Nhiều nhất là huyện Yên Dũng 41 trường hợp, tiếp đến là huyện Lục Ngạn 22 trường hợp. Đối với các trường hợp vi phạm phát sinh sau khi kế hoạch được ban hành thì phải tập trung xử lý dứt điểm, kiên quyết không để tồn đọng vi phạm mới.

Đối với vi phạm liên quan, ảnh hưởng trực tiếp dòng chảy, thực hiện xong trước ngày 30/6/2024; các trường hợp còn lại, xong trước ngày 30/11/2024.

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang giao Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan, các thành viên Ban chỉ huy PCTT và tìm kiếm cứu nạn tỉnh đi kiểm tra kết quả thực hiện của các huyện, thị xã, thành phố thực hiện báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh theo đúng quy định.

 

Hoàng Văn
Ý kiến bạn đọc
Top