Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Chủ nhật, ngày 23 tháng 6 năm 2024  

Cần phải đảm bảo vệ môi trường trong chăn nuôi

19/06/2024 19:46

Nhiều địa phương hiện đang bị ô nhiễm môi trường nặng nề bởi những trang trại chăn nuôi hoạt động sai quy định, khiến người dân bức xúc.

Top