Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ hai, ngày 22 tháng 7 năm 2024  
Thứ năm, ngày 7 tháng 9 năm 2023 | 22:37

Hà Giang phục hồi giải quyết nguồn tin tội phạm trong quản lý đất nông nghiệp

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Giang Quyết định phục hồi giải quyết nguồn tin tội phạm liên quan đến sai phạm đất đai xảy ra tại thôn Sơn Hà, xã Ngọc Đường, TP.Hà Giang (Hà Giang).

Trước đó, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Giang đã có Quyết định tạm đình chỉ giải quyết nguồn tin tội phạm liên quan đến sai phạm trong việc cấp Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất tại khu đất Ngõ 91, thôn Sơn Hà, xã Ngọc Đường, thành phố Hà Giang.

Tuy nhiên, căn cứ bản kết luận giám định tư pháp của các giám định viên Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Giang, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Giang đã Quyết định phục hồi giải quyết nguồn tin tội phạm liên quan đến nội dung sai phạm nêu trên.

Theo kết luận thanh tra số 231/KL-UBND của UBND tỉnh Hà Giang được biết, trên cơ sở kết quả thanh tra việc việc chấp hành các quy định của pháp luật trong quản lý, sử dụng đất tại khu đất Ngõ 91, thôn Sơn Hà, xã Ngọc Đường, thành phố Hà Giang. Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang đã kết luận nêu rõ:

Toàn bộ diện tích 11.906m2 đất trồng cây lâu năm đã được UBND tỉnh thu hồi của Trung tâm thông tin và chuyển giao công nghệ mới để giao cho UBND thị xã Hà Giang là thuộc quyền quản lý của nhà nước. UBND thị xã Hà Giang đã không tổ chức thực hiện việc giao đất theo Quyết định của UBND tỉnh Hà Giang.

Đường vào ngõ 91, xã Ngọc Đường, TP Hà Giang.

Việc UBND thị xã Hà Giang cấp GCNQSD đất cho hộ ông Nhân là không đúng quy định của pháp luật về đất đai. Diện tích khu đất Ngõ 91 phải xử lý tại thời điểm thanh tra là 16.995,9m2.

Về khuyết điểm sai phạm, việc cấp GCNQSD đất cho hộ ông Nhân không đúng quy định tại Nghị định số 64-CP ngày 27/9/1993 của Chính phủ về việc ban hành quy định về giao đất nông nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân sử dụng ổn định, lâu dài vào mục đích sản xuất nông nghiệp.

Cụ thể, ông Nhân không thuộc đối tượng được giao đất nông nghiệp theo quy định tại Điều 6, Điều 8, Điều 9 (tại thời điểm này, ông Nhân đang công tác tại Công ty Xây dựng số 1 - Hà Giang, vợ ông là Nguyễn Thị Tiên, quân nhân chuyên nghiệp, Bộ Tư lệnh Quân khu II; hai vợ chồng ông được hưởng lương từ ngân sách nhà nước); đơn xin chuyển quyền sử dụng đất của ông Nhân (ông không xin giao đất) không có xác nhận của UBND xã Ngọc Đường, theo quy định tại khoản 1, Điều 7, Nghị định số 64-CP của Chính phủ.

Phòng Địa chính tham mưu và UBND thị xã Hà Giang cấp GCNQSD đất cho hộ ông Trần Đức Nhân mà không có quyết định giao đất, cấp GCNQSD đất không đúng trình tự thủ tục; vi phạm điểm a, mục 3 và mục 5, chương 2, Thông tư 1990/2001/TT-TCĐC, ngày 30/11/2001 của Tổng cục địa chính về hướng dẫn đăng ký đất đai, lập Hồ Sơ địa chính và cấp GCNQSD đất (do UBND thị xã xác định không đúng nguồn gốc sử dụng đất nên đã tổ chức thực hiện Quyết định số 4152/QĐ-UB nêu trên không đúng quy định của pháp luật về đất đai).

Ngoài ra, UBND thành phố Hà Giang ban hành quyết định chuyển MĐSD đất không đúng quy định tại điểm a, khoản 2, Điều 6, Thông tư 30/2014/TT-BTNMT, ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

 

Hữu Thắng
Ý kiến bạn đọc
Top