Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 1 tháng 3 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 1 tháng 12 năm 2023 | 9:0

Hải Phòng thẩm định, xét công nhận 20 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, kiểu mẫu

Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia và Phát triển bền vững thành phố Hải Phòng vừa tổ chức họp bỏ phiếu công nhận xã Nông thôn mới (NTM) nâng cao năm 2023 (Đợt 2).

Theo báo cáo của Sở NN&PTNT Hải Phòng, Sở đã nhận được tờ trình, hồ sơ đề nghị xét, công nhận của 62 xã, gồm 34 xã đề nghị xét công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao và 28 xã đề nghị xét NTM kiểu mẫu của các huyện bảo đảm theo quy định tại Quyết định 18/2022/QĐ-TTg ngày 02/8/2023 của Thủ tướng Chính phủ.

Hải Phòng thẩm định, xét công nhận 20 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, kiểu mẫu đợt 2.

Theo đó, Sở NN&PTNT Hải Phòng đã có văn bản gửi các sở, ngành đề nghị đánh giá, thẩm định các chỉ tiêu, tiêu chí được giao phụ trách theo quy định; tổ chức Đoàn đi thẩm định mức độ đạt chuẩn các tiêu chí xã NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu tại các địa phương.

Tính đến thời điểm hiện tại, toàn thành phố có 20 xã thuộc các huyện Tiên Lãng và Vĩnh Bảo có đủ báo cáo thẩm định của các Sở, ngành và được đánh giá đạt các chỉ tiêu, tiêu chí theo Bộ tiêu chí NTM cấp xã giai đoạn 2021-2025. Trong đó, có 9 xã đề nghị xét công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao và 11 xã NTM kiểu mẫu.

Sau khi xem xét, thảo luận tại hội nghị, Hội đồng thẩm định đã tiến hành bỏ phiếu với kết quả 100% thành viên nhất trí công nhận 20 xã thuộc các huyện Tiên Lãng và Vĩnh Bảo đạt NTM nâng cao và NTM kiểu mẫu.

Công trình xây dựng NTM kiểu mẫu được các địa phương trên địa bàn Hải Phòng gấp rút thực hiện, đảm bảo chất lượng công trình.

Đối với 42 xã/62 xã của các huyện An Lão, Kiến Thuỵ, Thuỷ Nguyên, Cát Hải chưa đủ hồ sơ thẩm định của các sở, ngành và có các chỉ tiêu đánh giá chưa đạt, các đại biểu đã tập trung trao đổi, thảo luận, làm rõ nguyên nhân, đề xuất giải pháp để các địa phương nhanh chóng hoàn thiện hồ sơ thẩm định của các sở, ngành, để kịp thời tổ chức xét, công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu trong thời gian sớm nhất.

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng Nguyễn Đức Thọ đề nghị đối với 42 xã chưa đủ hồ sơ thẩm định cần khẩn trương chủ động liên hệ với các sở, ngành để giải trình, bổ sung thông tin, tài liệu đối với các chỉ tiêu, tiêu chí đánh giá chưa đạt, đảm bảo tiến độ, chất lượng, chậm nhất ngày 20/12 phải hoàn thành.

Phó Chủ tịch Nguyễn Đức Thọ giao các sở, ngành liên quan tập trung phối hợp giúp các địa phương nhanh chóng hoàn thiện hồ sơ để trình thành phố xem xét, xét duyệt.

 

Phạm Trang
Ý kiến bạn đọc
Top