Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 15 tháng 6 năm 2024  
Thứ năm, ngày 25 tháng 4 năm 2024 | 17:17

Tạo mọi điều kiện cho các hộ nghèo, cận nghèo tiêp cận nguồn vốn ở TP. Lào Cai

Hôm nay (25/4), Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội (BĐD HĐQT NHCSXH) TP. Lào Cai tổ chức hội nghị đánh giá kết quả hoạt động quý I và triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II/2024.

Ngay trong những tháng đầu năm 2024, Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố đã bám sát Quyết định số 1668/QĐ-UBND ngày 19/12/2023 của UBND thành phố Lào Cai về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư công và dự toán ngân sách nhà nước năm 2024; triển khai thực hiện kế hoạch số 34/KH-UBND ngày 23/01/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai về kế hoạch thực hiện Đề án số 10-ĐA/TU về Giảm nghèo bền vững tỉnh Lào Cai giai đoạn 2021-2025 năm 2024. Đồng thời ban hành các văn bản chỉ đạo điều hành, triển khai quyết liệt đồng bộ, hiệu quả các Chỉ thị, Quyết định của Chính phủ, Nghị quyết của HĐQT-NHCSXH các cấp.

Cán bộ NHCSXH thăm các mô hình vay vốn phát triển kinh tế trên địa bàn TP. Lào Cai

Năm 2024, tổng nguồn vốn của NHCSXH triển khai trên địa bàn TP. Lào Cai là 370.448,5 triệu đồng; tăng 6.885,5 triệu đồng so với 31/12/2023, trong đó: Nguồn vốn TW 126.333 triệu đồng, giảm 20.547 triệu đồng, nguồn vốn huy động tại địa phương được TW cấp bù lãi suất 42.003 triệu đồng, tăng 1.408 triệu đồng so với 31/12/2023, nguồn vốn nhận ủy thác tại địa phương: 244.115 triệu đồng, tăng 500 triệu đồng so với 31/12/2023. BĐD HĐQT NHCSXH TP. Lào Cai  đã triển khai doanh số hoạt động là 58.467 triệu đồng, tăng 37.443 triệu đồng so với cùng kỳ năm 2023, với 1.026 hộ cho vay, thu nợ.

Trong quý I/2023 TP. Lào Cai đã rà soát được 471 hộ có nhu cầu tham gia dự án chăn nuôi tại bốn xã Tả Phời, Hợp Thành, Cốc San, Thống Nhất theo chương trình mục tiêu giảm nghèo của thành phố. Ban đại diện HĐQT NHCSXH thành phố Lào Cai đã kịp thời phân giao, bổ sung vốn tín dụng đến các xã, phường, đảm bảo đúng đối tượng thụ hưởng, giải ngân cho vay.

Nhiều hộ nghèo, cận nghèo được tiếp cận nguồn vốn NHCSXH phát triển chăn nuôi

NHCSXH cũng phối hợp tốt với Công an thành phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền, rà soát đối tượng cho vay đối với chương trình tín dụng người chấp hành xong án phạt tù theo quyết định 22 của Chính phủ.

Hiện, Tổng dư nợ của NHCSXH trên địa bàn TP. Lào Cai là 365.215 triệu đồng, tăng 5.999 triệu đồng so với 31/12/2023, đạt 98,3% kế hoạch, với 7.145 hộ dư nợ. Trong đó, tăng dư nợ nguồn vốn Trung ương 1.130 triệu đồng, tăng dư nợ từ nguồn vốn địa phương 4.868 triệu đồng. Tổng thu lãi 3 tháng đầu năm, đạt 100% lãi phải thu. Trong số 195 tổ TK&VV có 180 tổ hoạt động tốt, tổ khá 8 tổ, tổ hoạt động trung bình 7 tổ.

Trong nhiều năm qua NHXSXH đã sát cánh cùng các địa phương trên địa bàn tỉnh Lào Cai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội

Tuy vậy, trên địa bàn tp vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: Hộ nghèo, cận nghèo chưa được vay vốn còn cao, tỷ lệ hộ nghèo cho vay mới đạt 64%; hộ cận nghèo đạt 45,5%.

Kết thúc hội nghị, BĐD HĐQT NHCSXH TP. Lào Cai đã thống nhất đưa vào Nghị quyết một số chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm thực hiện trong quý II như: Hoàn thành 90% kế hoạch tín dụng chính sách được tỉnh giao, tiếp tục có các giải pháp để đôn đốc thu giảm nợ quá hạn, chỉ tiêu thu lãi hàng tháng đạt 100% lãi phải thu, lãi tồn tổng số 711 triệu đồng, phấn đấu giảm 30 triệu đồng, nâng cao chất lượng Tổ TK&VV, phấn đấu xếp loại Tổ đạt 98 điểm, chất lượng hoạt động tín dụng tại các xã phường đạt 98 điểm. Đặc biệt là, tiếp tục rà soát, tạo mọi điều kiện để các hộ nghèo, cận nghèo được tiếp cận nguồn vốn vay phục vụ phát triển kinh tế.

 

Nguyên Hoa
Ý kiến bạn đọc
Top