Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 15 tháng 6 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 17 tháng 5 năm 2024 | 21:16

Thanh Hóa xử lý nhiều doanh nghiệp sản xuất phân bón vi phạm chất lượng

Để đảm bảo việc sản xuất, kinh doanh phân bón theo quy định của pháp luật, Sở Nông nghiệp và PTNT Thanh Hóa đã tiến hành thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành, tổ chức thanh tra việc chấp hành các quy định trong sản xuất, kinh doanh phân bón trên địa bàn.

Qua công tác kiểm tra phát hiện nhiều doanh nghiệp vi phạm chất lượng sản phẩm, tổng số tiền xử phạt hành chính hơn 111 triệu đồng.

Trên địa bàn tỉnh có khoảng trên 18 doanh nghiệp sản xuất phân bón các  loại sản lượng sản xuất hàng năm 300-400 nghìn tấn phân bón các loại đáp ứng khoảng 40-50% lượng phân bón tiêu thụ trên địa bàn toàn tỉnh. Lượng phân bón còn lại do các doanh nghiệp ngoài tỉnh cung ứng. 

Căn cứ vào Quy chuẩn Việt Nam QCVN 01-189:2019/BNNPTNT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng phân bón, Sở NN-PTNT đã phát hiện hàng loạt doanh nghiệp sản xuất phân bón trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa vi phạm về chất lượng sản phẩm, cụ thể:

Công ty cổ phần Thành Nông Thanh Hoá sản xuất lô phân bón Phân bón NPK 99999 12-3-5+TE, mã số phân bón 00347, ngày sản xuất 26/12/2023 có hàm lượng đồng (Cu) thấp hơn so với quy định; số tiền xử phạt 15.000.000 đồng, buộc tái chế hoặc thay đổi mục đích sử dụng 4.500 kg phân bón đã sản xuất vi phạm chất lượng.

Công ty cổ phần phân bón Long Điền Thanh Hoá sản xuất lô phân bón NPK+TE Long Điền 9-3-6+TE, mã số phân bón 02358, ngày sản xuất 26/2/2024 có hàm lượng lượng đồng (Cu) thấp hơn so với quy định và lô phân bón NPK+TE Long Điền 7-7-4+TE mã số phân bón 02360, ngày sản xuất 16/1/2024 có hàm lượng lượng Kali hữu hiệu (K2Ohh) và hàm lượng lượng đồng (Cu) thấp hơn so với quy định; số tiền xử phạt của 2 hành vi vi phạm là 22.500.000 đồngbuộc tái chế hoặc chuyển mục đích sử dụng 11.600 kg phân bón đã sản xuất vi phạm chất lượng.

Hợp tác xã sản xuất thương mại Nông nghiệp sạch Hoằng Đạo sản xuất lô phân bón hữu cơ Hoằng đạo tre xanh, mã số phân bón 23927, ngày sản xuất 28/1/2024 có hàm lượng C/N cao hơn so với quy định; số tiền xử phạt 1.500.000 đồng, buộc tái chế hoặc thay đổi mục đích sử dụng 1.500 kg phân bón đã sản xuất vi phạm chất lượng 

Công ty cổ phần phân bón Nhật Long Thanh Hoá sản xuất lô phân bón Nhật Long NPK 10-5-10, mã số phân bón 11034, ngày sản xuất 3/3/2024 có hàm lượng lượng Kali hữu hiệu (K2Ohh) thấp hơn so với quy định số tiền xử phạt 15.000.000 đồng, buộc tái chế hoặc thay đổi mục đích sử dụng 5.000 kg phân bón đã sản xuất vi phạm chất lượng. 

Công ty TNHH MTV Sản xuất và Thương mại Nông nghiệp Xanh sản xuất lô phân bón NPK SL1 Song Long 5-10-3-8SL1, mã số phân bón 15445, ngày sản xuất 26/1/2024 và lô phân bón Con rồng đỏ Kali-nito, mã số phân bón 15442, ngày sản xuất 26/1/2024 có hàm lượng lượng SiO2hh thấp hơn so với quy định; số tiền xử phạt của 2 hành vi vi phạm là: 45.000.000 đồng, buộc tái chế hoặc chuyển mục đích sử dụng 23.000 kg phân bón đã sản xuất vi phạm chất lượng. 

Công ty cổ phần phân bón Phúc Thịnh sản xuất lô phân bón hữu cơ Phúc thịnh ORGANIC 11, mã số phân bón 24166, ngày sản xuất 19/2/2024 có chỉ tiêu pH H2O thấp hơn so với quy định; số tiền xử phạt 1.500.000 đồngbuộc tái chế hoặc thay đổi mục đích sử dụng 1.500 kg phân bón đã sản xuất vi phạm chất lượng. 

Công ty phân bón Thần Nông Thanh Hoá sản xuất lô phân bón Lúa vàng NPK 15-5-15, mã số phân bón 00233, ngày sản xuất 2/1/2024 có hàm lượng Đạm tổng số (Nts) và hàm lượng Kali hữu hiệu (K2Ohh) thấp hơn so với quy định, số tiền xử phạt 7.500.000 đồng, buộc tái chế hoặc chuyển mục đích sử dụng 2.000 kg phân bón đã sản xuất vi phạm chất lượng. 

Công ty phân bón Thần Nông Thanh Hoá sản xuất lô phân bón Lúa vàng NPK 15-5-15, mã số phân bón 00233, ngày sản xuất 2/1/2024 vi phạm về chất lượng.

Công ty phân bón Thần Nông Thanh Hoá sản xuất lô phân bón Lúa vàng NPK 15-5-15, mã số phân bón 00233, ngày sản xuất 2/1/2024 vi phạm về chất lượng.

Công ty cổ phần Hàm Rồng Thanh Hóa sản xuất lô phân bón Hàm Rồng L1, mã số phân bón 08573, ngày sản xuất 2/3/2024 có hàm lượng Kali hữu hiệu (K2Ohh) thấp hơn so với quy định, số tiền xử phạt 3.500.000 đồngbuộc tái chế hoặc chuyển mục đích sử dụng 2.000 kg phân bón đã sản xuất vi phạm chất lượng. 

Đối với Công ty cổ phần phân bón Sông Mã có đơn khiếu nại đề nghị phân tích lại chỉ tiêu P2O5hh của mẫu phân bón NPK bổ sung vi lượng chelate 16-16-16+TE, mã số phân bón 05814, ngày sản xuất 16/1/2024. 

Tổng số tiền xử phạt 8 đơn vị nêu trên là hơn 111 triệu đồng. Các đơn vị đã chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính và nộp tiền vào kho bạc theo quy định. 

Đồng thời, yêu cầu các đơn vị vi phạm khắc phục hậu quả, tăng cường công tác quản lý, kiểm soát chất lượng sản phẩm trước khi đưa ra thị trường. Đối với Công ty Cổ phần phân bón Sông Mã hiện đang chờ kết quả phân tích lại, sau khi có kết quả sẽ tiến hành các biện pháp xử lý theo thẩm quyền.

 

Thanh Duyên
Ý kiến bạn đọc
Top