Báo Kinh tế nông thôn thông tin văn bản mới nổi bật về phí và lệ phí trong tháng 12-2016

KTNT Báo Kinh tế nông thôn thông tin văn bản mới nổi bật về phí và lệ phí trong tháng 12-2016. Cụ thể như sau:

1. Một số đối tượng được miễn lệ phí cấp mới căn cước công dân

Từ ngày 01/01/2017, công dân từ 16 tuổi trở lên làm thủ tục cấp mới thẻ Căn cước công dân không còn được miễn lệ phí theo quy định hiện hành mà phải đóng lệ phí là 30.000 đồng.

Đây là nội dung được quy định tại Thông tư 256/2016/TT-BTC; đồng thời Thông tư này cũng quy định rõ các đối tượng được miễn lệ phí khi cấp mới thẻ Căn cước công dân, bao gồm:

- Công dân dưới 16 tuổi;

- Bố, mẹ, vợ, chồng, con dưới 18 tuổi của liệt sỹ;

- Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh và con dưới 18 tuổi của hai đối tượng này;

- Bệnh binh;

- Công dân thuộc các xã, thị trấn vùng cao theo quy định của Ủy ban Dân tộc;

- Công dân thuộc hộ nghèo theo quy định của pháp luật;

- Công dân dưới 18 tuổi, mồ côi cả cha lẫn mẹ, không nơi nương tựa.

2. Tăng mức phí chứng thực hợp đồng, giao dịch

Thông tư 226/2016/TT-BTC đã tăng mức phí chứng thực hợp đồng, giao dịch. Cụ thể như sau:

- Phí chứng thực hợp đồng, giao dịch: 50.000 đồng/hợp đồng, giao dịch (tăng 20.000 đồng).

- Phí chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch: 30.000 đồng/hợp đồng, giao dịch (tăng 10.000 đồng).

- Phí sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực: 25.000 đồng/hợp đồng, giao dịch (tăng 15.000 đồng).

3. Lệ phí gia hạn hộ chiếu là 100.000 đồng/lần

Đây là nội dung mới được quy định tại Thông tư 219/2016/TT-BTC (có hiệu lực từ ngày 01/01/2017) về mức phí, lệ phí trong lĩnh vực xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, cư trú tại Việt Nam.

Bên cạnh đó, Thông tư này cũng quy định một số mức phí, lệ phí mới như sau:

- Lệ phí cấp thẻ ABTC của thương nhân APEC là 1.200.000 đồng/lần cấp đầu tiên và 1.000.000 đồng khi cấp lại.

- Phí cấp thị thực đối với loại có giá trị trên 01 tháng đến 02 năm  là 145 USD.

- Phí cấp thị thực đối với loại có giá trị trên 05 tháng đến 05 năm là 155 USD.

- Phí cấp thị thực cho trẻ em dưới 14 tuổi (không phân biệt thời hạn) là 25 USD.

- Phí cấp thị thực theo Thỏa thuận song phương về cấp thị thực giá trị nhập xuất cảnh nhiều lần, thời hạn 01 năm là 100 USD.

4. Thông tư 228/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công, viên chức có hiệu lực từ ngày 01/01/2017.

5. Thông tư 229/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý lệ phí đăng ký, cấp biển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ có hiệu lực từ ngày 01/01/2017.

6. Thông tư 247/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí nhượng quyền khai thác cảng hàng không, sân bay có hiệu lực từ ngày 01/01/2017.

7. Thông tư 251/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí xử lý vụ việc cạnh tranh có hiệu lực từ ngày 01/01/2017.

8. Thông tư 258/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định phê duyệt thiết kế phòng cháy và chữa cháy có hiệu lực từ ngày 01/01/2017.

9. Thông tư 260/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định nội dung văn hóa phẩm xuất khẩu nhập khẩu có hiệu lực từ ngày 01/01/2017.

10. Thông tư 263/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí sở hữu công nghiệp có hiệu lực từ ngày 01/01/2017.

11. Thông tư 290/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định nội dung, kịch bản trò chơi điện tử trên mạng có hiệu lực từ ngày 01/01/2017.

Mọi thông tin, xin liên hệ Báo Kinh tế nông thôn: Hotline: 0888682979; 0888683779.

Email: thomktnt@gmail.com; tukinhte@gmail.com; lskiem@gmail.com; tuanluatsu1974@gmail.com

KTNT

Ý kiến của bạn