Các khoản thu nhập tính và không tính đóng BHXH bắt buộc năm 2020

KTNT Đây là vấn đề mà người lao động, doanh nghiệp quan tâm trong những ngày cuối năm 2019, năm mới 2020 chuẩn bị bước đến.

Nay, báo Kinh tế Nông thôn, cập nhật danh sách chi tiết các khoản thu nhập tính đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc và các khoản thu nhập không tính đóng BHXH bắt buộc.

bhxh.jpg
Một phần file excel các khoản thu nhập tính và không tính đóng BHXH bắt buộc năm 2020

Nội dung nêu trên được căn cứ vào Luật BHXH 2014Nghị định 115/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật BHXH về BHXH bắt buộc; Thông tư 47/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện về hợp đồng lao động, kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất của Nghị định 05/2015/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Bộ luật lao động do Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành; Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHXH về BHXH bắt buộc do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành; Nghị định 143/2018/NĐ-CP quy định chi tiết Luật bảo hiểm xã hội và Luật an toàn, vệ sinh lao động về BHXH bắt buộc cho người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam; Quyết định 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 Quy trình thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế.

PV

Ý kiến của bạn