Chính sách Thuế - Phí - Lệ phí có hiệu lực từ tháng 02/2017

KTNT 1.       (25/01/2017) Nghị định 07/2017/NĐ-CP quy định trình tự, thủ tục thực hiện thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam.

2.       (18/01/2017) Công văn 224/TCT-CS năm 2017 về chính sách thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành.

3.       (17/01/2017) Công văn 323/TCHQ-TXNK năm 2017 về bảo lãnh hoặc đặt cọc tiền thuế xuất khẩu đối với hàng hóa kinh doanh tạm nhập tái xuất do Tổng cục Hải quan ban hành.

4.       (17/01/2017) Công văn 208/TCT-DNL năm 2017 về thuế giá trị gia tăng đối với khoản hỗ trợ cước vận chuyển do Tổng cục Thuế ban hành.

5.       (17/01/2017) Quyết định 98/QĐ-TCHQ năm 2017 Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Khoa học Tổng cục Hải quan.

6.       (16/01/2017) Công văn 295/TCHQ-TXNK năm 2017 về trả lại đơn đề nghị xác định trước mã số hàng hóa do Tổng cục Hải quan ban hành.

7.       (16/01/2017) Công văn 305/TCHQ-TXNK năm 2017 xác định trước mã số hàng hóa do Tổng cục Hải quan ban hành.

8.       (16/01/2017) Công văn 306/TCHQ-TXNK năm 2017 xác định trước mã số hàng hóa do Tổng cục Hải quan ban hành.

9.       (16/01/2017) Công văn 307/TCHQ-TXNK năm 2017 trả lại hồ sơ đề nghị xác định trước mã số do Tổng cục Hải quan ban hành.

10.     (13/01/2017) Công văn 269/TCHQ-TXNK năm 2017 trả hồ sơ xác định trước do Tổng cục Hải quan ban hành.

11.     (29/12/2016) Thông tư 29/2016/TT-BXD quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn đối với cần trục tháp, máy vận thăng và sàn treo nâng người sử dụng trong thi công xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành.

12.     (26/12/2016) Thông tư 46/2016/TT-BTTTT quy định danh mục thiết bị vô tuyến điện được miễn giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện, điều kiện kỹ thuật và khai thác kèm theo do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành.

13.     (26/12/2016) Thông tư 47/2016/TT-BTTTT quy định chi tiết về ưu tiên đầu tư, mua sắm sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin sản xuất trong nước sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành.

Mọi thông tin, xin liên hệ Báo Kinh tế nông thôn: Hotline: 0888682979; 0888683779.

Email: thomktnt@gmail.com; tukinhte@gmail.com; lskiem@gmail.com; tuanluatsu1974@gmail.com

KTNT

Ý kiến của bạn