Đã hợp nhất Luật Bảo hiểm xã hội 2014

KTNT Để quý bạn đọc thuận tiện trong việc tìm hiểu và áp dụng Luật Bảo hiểm xã hội 2014, Báo Kinh tế nông thôn xin giới thiệu Văn bản hợp nhất Luật Bảo hiểm xã hội 2014 (những quy định mới nhất).

Văn bản hợp nhất Luật Bảo hiểm xã hội 2014 đã bãi bỏ hàng chục Điều, Khoản của Luật bảo hiểm xã hội 2014 liên quan đến tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 92 của Luật An toàn, vệ sinh lao động 2015.

Báo Kinh tế nông thôn xin giới thiệu một phần của Văn bản hợp nhất Luật Bảo hiểm xã hội 2014 được bãi bỏ.

- Những quy định bị hết hiệu lực kể từ ngày 01/7/2016.

Mọi thông tin, xin liên hệ Báo Kinh tế nông thôn: Hotline: 0888682979; 0888683779.

Email: thomktnt@gmail.com; tukinhte@gmail.com; lskiem@gmail.com; tuanluatsu1974@gmail.com

KTNT

Ý kiến của bạn