Điều kiện tuyển sinh đại học hệ vừa làm vừa học năm 2017

KTNT Báo Kinh tế nông thôn xin giới thiệu đến bạn đọc một số Thông tư mới quan trọng thuộc lĩnh vực thuế, xuất nhập khẩu và giáo dục như sau:

1. Hướng dẫn mới về khấu trừ thuế TTĐB tại khâu nhập khẩu

Thông tư 20/2017/TT-BTC sửa đổi Khoản 2 Điều 8 Thông tư 195/2015/TT-BTC ban hành ngày 06/3/2017 quy định về việc khấu trừ thuế TTĐB tại khâu nhập khẩu như sau:

- Đối với hàng hóa chịu thuế TTĐB ở khâu nhập khẩu, người nộp thuế được khấu trừ số thuế TTĐB đã nộp khi xác định số thuế TTĐB phải nộp bán ra trong nước.

- Số thuế TTĐB được khấu trừ tương ứng với số thuế TTĐB của hàng hóa chịu thuế TTĐB nhập khẩu bán ra và tối đa bằng số thuế TTĐB tính được ở khâu bán ra trong nước.

- Người nộp thuế được hạch toán vào chi phí để tính thuế thu nhập doanh nghiệp đối với số thuế TTĐB không được khấu trừ thuế.

Thông tư 20/2017/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 20/4/2017.

2. Đơn giản thủ tục nhập khẩu xe ô tô dưới 9 chỗ

Thông tư 04/2017/TT-BCT sửa đổi Thông tư 20/2011/TT-BCT quy định bổ sung thủ tục nhập khẩu xe ô tô chở người loại từ 09 chỗ ngồi trở xuống có hiệu lực từ ngày 09/3/2017.

Theo đó khi nhập khẩu ô tô dưới 9 chỗ chỉ cần nộp bổ sung 01 bản sao có xác nhận và đóng dấu sao y bản chính của 01 trong 02 loại giấy sau:

- Giấy chỉ định hoặc Giấy ủy quyền là nhà nhập khẩu, nhà phân phối của chính hãng sản xuất, kinh doanh loại ô tô đó hoặc;

- Hợp đồng đại lý của chính hãng sản xuất, kinh doanh loại ô tô đó đã được cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam ở nước ngoài hợp pháp hoá lãnh sự theo quy định của pháp luật.

3. Điều kiện tuyển sinh đại học hệ vừa làm vừa học năm 2017

Bộ GD&ĐT vừa ban hành Thông tư 06/2017/TT-BGDĐT về Quy chế đào tạo vừa làm vừa học (VLVH) trình độ đại học (ĐH).

Theo đó, cơ sở đào tạo thực hiện chương trình đào tạo VLVH trình độ ĐH cần đáp ứng yêu cầu tối thiểu sau đây:

- Chỉ được tuyển sinh, đào tạo những ngành đã có quyết định cho phép mở ngành đào tạo hệ chính quy trình độ ĐH và đã tổ chức đào tạo theo tín chỉ.

- Đã công bố công khai thông báo tuyển sinh, nêu rõ phương thức, chỉ tiêu, thời điểm, địa điểm tổ chức tuyển sinh chậm nhất 03 tháng trước ngày tuyển sinh.

- Đã xây dựng kế hoạch đào tạo phù hợp với tổ chức thực hiện chương trình đào tạo VLVH.

- Có đội ngũ giảng viên, cơ sở vật chất đảm bảo yêu cầu thực hiện đồng thời chương trình đào tạo chính quy và chương trình đào tạo VLVH.

- Đã ban hành:

+ Quy chế tuyển sinh VLVH: Thể hiện đầy đủ các nội dung tương ứng với phương thức tuyển sinh, không trái với các quy định của Bộ GD&ĐT.

+ Quy chế đào tạo VLVH: Xây dựng trên cơ sở quy chế đào tạo ĐH hệ chính quy theo tín chỉ hiện hành.

Thông tư 06/2017/TT-BGDĐT có hiệu lực từ ngày 01/5/2017.

4. 02 hình thức liên kết đào tạo đại học

Thông tư 07/2017/TT-BGDĐT quy định về liên kết đào tạo trình độ đại học có hiệu lực từ ngày 01/5/2017.

Theo đó, các cơ sở giáo dục có thể liên kết đào tạo theo 02 hình thức sau:

- Liên kết phối hợp đào tạo: cơ sở giáo dục phối hợp đào tạo tham gia giảng dạy một phần chương trình đào tạo, phối hợp quản lý quá trình đào tạo và đảm bảo điều kiện cơ sở vật chất để thực hiện liên kết đào tạo.

- Liên kết đặt lớp đào tạo: cơ sở giáo dục đặt lớp đào tạo không tham gia giảng dạy, chỉ phối hợp quản lý và đảm bảo điều kiện cơ sở vật chất để thực hiện liên kết đào tạo.

Ngoài ra, Thông tư 07 cũng quy định về địa điểm đặt lớp đào tạo như sau: các lớp liên kết đào tạo phải đặt tại cơ sở chính của cơ sở giáo dục phối hợp đào tạo, cơ sở giáo dục đặt lớp đào tạo, hoặc cơ sở giáo dục chủ trì đào tạo.

Mọi thông tin, xin liên hệ Báo Kinh tế nông thôn: Hotline: 0888682979; 0888683779.

Email: thomktnt@gmail.com; tukinhte@gmail.com; lskiem@gmail.com; tuanluatsu1974@gmail.com

KTNT

Ý kiến của bạn