Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 15 tháng 6 năm 2024  
Thứ tư, ngày 23 tháng 8 năm 2017 | 9:17

Hà Tĩnh dừng mô hình trường học mới ở cấp trung học cơ sở

UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa quyết định dừng triển khai chương trình trường học mới (VNEN) đối với bậc THCS, trở lại học theo chương trình giáo dục phổ thông hiện hành của Bộ GD&ĐT.

Đối với bậc tiểu học, không triển khai các lớp học mới VNEN; các lớp đang học chương trình VNEN, giao chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức rà soát, đánh giá cụ thể, thực hiện công khai, dân chủ, minh bạch các nội dung: tổng số học sinh mỗi lớp không quá 30 em, CSVC lớp học phải đáp ứng theo quy định trường học mới VNEN của Bộ GD&ĐT, giáo viên giảng dạy được Sở GD&ĐT tập huấn và bồi dưỡng công nhận đủ tiêu chuẩn dạy chương trình VNEN.

Trong năm học 2017 - 2018, Hà Tĩnh dừng triển khai chương trình VNEN ở bậc trung học cơ sở

Khi các lớp đủ điều kiện nêu trên, tiến hành lấy ý kiến tự nguyện của phụ huynh, giáo viên theo quy chế dân chủ cơ sở; tổ chức 2 hội nghị bỏ phiếu kín, hội nghị của ban giám hiệu nhà trường, trưởng/phó các tổ chức đoàn trong nhà trường, các giáo viên đã và đang trực tiếp dạy theo chương trình VNEN và hội phụ huynh học sinh.

Các lớp học đảm bảo đồng thời đạt 2/3 phiếu đồng ý trở lên của các thành phần được lấy ý kiến tại 2 hội nghị nói trên, UBND các huyện, thị, thành phố báo cáo Sở GD&ĐT cho phép tiếp tục triển khai thực hiện.

UBND tỉnh cũng giao cho Sở GD&ĐT chủ trì phối hợp với UBND các huyện thành, thị, các đơn vị liên quan chỉ đạo, hướng dẫn các nội dung chuyên môn đảm bảo sự thống nhất và ổn định trong toàn ngành; lựa chọn những thành tố tích cực, những ưu điểm của mô hình trường học VNEN, vận dụng đưa vào chương trình ngoại khoá giảng dạy trong các trường học; tổ chức triển khai thực hiện tốt, kịp thời các nội dung, nhiệm vụ năm học mới 2017 - 2018.

VNEN bắt đầu thí điểm ở Hà Tĩnh từ năm học 2012 - 2013 ở 8 lớp học khối 2 và 3 (với 217 học sinh) của Trường tiểu học Cẩm Quang (xã Cẩm Quang, huyện Cẩm Xuyên). Đến năm học 2015 - 2016, toàn tỉnh Hà Tĩnh có 945 lớp cấp tiểu học (24.539 học sinh) và 125 lớp cấp trung học cơ sở học theo mô hình này.

Hà Nguyên

 

 

KTNT
Ý kiến bạn đọc
Top