Hải Dương: Học sinh cấp 2, cấp 3 đi học lại từ ngày 17/2

KTNT Học sinh cấp trung học cơ sở, trung học phổ thông tại Hải Dương sẽ đi học trở lại từ ngày 17/2. Học sinh mầm non, tiểu học tiếp tục nghỉ học từ 17/2 đến hết ngày 19/2.

Theo thông báo của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hải Dương, học sinh cấp trung học cơ sở, trung học phổ thông tại Hải Dương sẽ đi học trở lại từ ngày 17/2.  Học sinh mầm non, tiểu học tiếp tục nghỉ học từ 17/2 đến hết ngày 19/2.

Thông báo của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hải Dương.
Thông báo của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hải Dương.

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hải Dương yêu cầu Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố; Hiệu trưởng các trường trung học phổ thông; người đứng đầu cơ sở giáo dục trong toàn tỉnh tiếp tục tăng cường, triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Đồng thời thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Chính phủ, Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch và các văn bản chỉ đạo của tỉnh, của ngành về phòng, chống dịch Covid-19.

Đặc biệt, tập trung tuyên truyền, hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện hướng dẫn chuyên môn của Bộ Y tế về các nội dung cần thực hiện trước, trong và sau khi cho học sinh trở lại trường.

 

 

 

Phạm Nguyên

Ý kiến của bạn