Quảng Nam: Triển khai 50 chốt kiểm soát, đưa 472 người vào khu cách ly tập trung

KTNT Ngày 3/4/, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Quảng Nam (Ban Chỉ đạo) cho biết đã triển khai 50 chốt kiểm soát, đưa 472 người vào khu cách ly tập trung.

Thực hiện nghiêm Chỉ thị số 15/CT-TTg, ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid-19 và Công văn số 1779/UBND-KGVX, ngày 31/3/2020 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, đến ngày 03/4, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Quảng Nam đã triển khai 50 chốt kiểm soát trên địa bàn tỉnh, trong đó lực lượng tham gia bao gồm: Công an 350 người, các ngành 213 người.
 
Quảng Nam đã triển khai 50 chốt kiểm soát y tế.
Quảng Nam đã triển khai 50 chốt kiểm soát y tế.

 

Đến thời điểm này, lực lượng chức năng của tỉnh đã kiểm soát và đưa vào khu cách ly tập trung tại các huyện và tỉnh tổng cộng 472 người. Trong đó, 389 người về từ thành phố Hồ Chí Minh, 24 người về từ Hà Nội và 59 người về từ các địa phương khác.
 
 
 

Hải Yến

Ý kiến của bạn