Thủ tục thành lập nhóm từ thiện cấp xã

KTNT Thư luật sư, xin hỏi: Em muốn thành lập nhóm từ thiện cấp xã, thì phải làm những thủ tục gì?

Trả lời:

Về câu hỏi thủ tục thành lập nhóm từ thiện cấp xã.

Luật sư Nguyễn Văn Kiệm, Văn phòng Luật sư Phạm Sơn (Đoàn Luật sư Hà Nội) cho biết, hiện nay việc thành lập các tổ chức từ thiện được quy định tại Nghị định 30/2012/NĐ-CP của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện nói chung, để thành lập tổ chức từ thiện theo mô hình quỹ từ thiện được quy định như sau:

Mục đích hoạt động:

Quỹ được tổ chức và hoạt động nhằm mục đích hỗ trợ và khuyến khích phát triển văn hóa, giáo dục, y tế, thể dục, thể thao, khoa học, từ thiện, nhân đạo và các mục đích phát triển cộng đồng, không vì mục đích lợi nhuận (quy định tại Điều 2, Nghị định 30/2012/NĐ-CP)

Có sáng lập viên thành lập quỹ:

Quy định về sáng lập viên thành lập quỹ như sau :

+ Sáng lập viên thành lập quỹ phải là công dân, tổ chức Việt Nam góp tài sản để thành lập quỹ; tham gia xây dựng dự thảo điều lệ và các tài liệu trong hồ sơ xin phép thành lập quỹ.

+ Các sáng lập viên thành lập Ban sáng lập quỹ. Ban sáng lập quỹ phải có ít nhất 3 sáng lập viên, gồm: Trưởng ban, Phó Trưởng ban và sáng lập viên. Ban sáng lập quỹ lập hồ sơ xin phép thành lập quỹ theo quy định.

+ Điều kiện đối với các sáng lập viên:

a) Đối với công dân Việt Nam: Có đủ năng lực hành vi dân sự không có án tích.

b) Đối với tổ chức của Việt Nam: Có điều lệ hoặc văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ của tổ chức; nghị quyết của Ban lãnh đạo tổ chức về việc tham gia thành lập quỹ; quyết định cử người đại diện của tổ chức tham gia tư cách sáng lập viên thành lập quỹ.

c) Ban sáng lập quỹ phải đảm bảo số tài sản đóng góp thành lập quỹ quy đổi ra tiền đồng Việt Nam (trong đó số tiền dự kiến chuyển vào tài khoản của quỹ tối thiểu bằng 50% tổng giá trị tài sản quy đổi) như sau: Quỹ hoạt động trong phạm vi cấp tỉnh: 1.000.000.000 (một tỷ);

- Có hồ sơ thành lập quỹ: Hồ sơ thành lập quỹ gồm:

a) Đơn đề nghị thành lập quỹ.

b) Dự thảo điều lệ quỹ.

c) Tài liệu chứng minh tài sản đóng góp để thành lập quỹ theo quy định như nêu trên

d) Sơ yếu lý lịch, phiếu lý lịch tư pháp của các thành viên ban sáng lập quỹ bao gồm Trưởng ban, Phó Trưởng ban và các sáng lập viên, các tài liệu đã nêu ở mục "Sáng lập viên thành lập quỹ. (Căn cứ theo Điều 13, Nghị định 30/2012/NĐ-CP)

Sau khi đã đủ điều kiện để thành lập quỹ, công ty bạn muốn đi vào hoạt động thì cần đảm bảo các điều kiện để quỹ hoạt động như sau:

- Có giấy phép thành lập và công nhận điều lệ do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp.

- Đã công bố về việc thành lập quỹ.

- Có văn bản xác nhận của ngân hàng nơi quỹ đăng ký mở tài khoản về số tiền mà sáng lập viên đóng góp để thành lập quỹ đã có đủ trong tài khoản của quỹ. Đối với tài sản khác, đã thực hiện việc chuyển quyền sở hữu tài sản cho quỹ;

- Quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh công nhận quỹ đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên Hội đồng quản lý quỹ.(Căn cứ theo Điều 21, Nghị định 30/2012/NĐ-CP).

Thư luật sư, xin hỏi:  Em hiện làm trong lực lượng vũ trang vậy em có được tham gia tổ chức các hoạt động từ thiện như, giúp đỡ trẻ em khó khăn, người già, người neo đơn hay không?

Trả lời: Việc tham gia các hoạt động từ thiện là một việc làm tốt, nhà nước và xã hội đều khuyến khích và pháp luật không cấm bạn tham gia các hoạt động từ thiện, tuy nhiên phải tuân theo các quy định của pháp luật như quy định tại Nghị định 30/2012/NĐ-CP. Với cá nhân bạn  là cán bộ trong lực lượng vũ trang thì phải báo cáo cơ quan/đơn vị và phải được cơ quan đơn vi cho phép mới được thực hiện.

Thư luật sư, xin hỏi: Chi bộ cơ quan nơi sinh hoạt bắt em viết cam kết không được tự đứng ra vận động, tổ chức các hoạt động từ thiện vậy có đúng hay không?

Trả lời: Như trả lời ở trên, nếu bạn muốn tổ chức hoạt động từ thiện lâu dài thì bạn phải thành lập tổ chức từ thiện như trả lời tại phần 1.

Vì bạn là cán bộ, nhân viên thuộc lực lượng vũ trang, lực lượng vũ trang (công an, quân đội) bạn phải được sự đồng ý của tổ chức/đơn vị.

Trên đây là câu tra lời của Báo Kinh tế nông thôn, có gì chưa rõ bạn có thể liên hệ với luật sư Nguyễn Văn Kiệm qua số điện thoại: 0904173788 để được tư vấn trực tiếp.

Mọi thông tin, xin liên hệ Báo Kinh tế nông thôn: Hotline: 0888682979; 0888683779.

Email: thomktnt@gmail.com; tukinhte@gmail.com; lskiem@gmail.com; tuanluatsu1974@gmail.com

KTNT

Ý kiến của bạn