TT - Huế: Tổ chức lớp tập huấn An toàn thực phẩm nông - lâm - thủy sản

KTNT Nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức về chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm nông lâm thủy sản cho người sản xuất và người tiêu dùng, tỉnh Thừa Thiên - Huế dự kiến tổ chức 10 lớp tập huấn, tuyên truyền.

Theo đó, UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế vừa ban hành Kế hoạch số 186/KH-UBND về thực hiện Đề án tăng cường năng lực quản lý chất lượng, đảm bảo vệ sinh thực phẩm nông lâm thủy sản tỉnh năm 2020.

Hành động này nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức về chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm nông lâm thủy sản cho người sản xuất và người tiêu dùng theo Quyết định số 2698/QĐ-UBND ngày 23/11/2015 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án tăng cường năng lực quản lý chất lượng, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, nông, lâm, thủy sản trên địa bàn tỉnh.

Theo kế hoạch, tỉnh Thừa Thiên - Huế dự kiến tổ chức 10 lớp tập huấn, tuyên truyền, nâng cao nhận thức về An toàn thực phẩm đến các cơ sở sản xuất, mua bán thực phẩm nông lâm thủy sản.

Các lớp tập huấn hướng đến đối tượng là các cơ sở sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản (gồm cơ sở sản xuất, kinh doanh nem, chả, tré; cơ sở sơ chế, chế biến nông sản và thủy sản; các tiểu thương tại chợ đầu mối; cửa hàng bày bán thực phẩm an toàn và các cơ sở sản xuất nông sản và thủy sản khác...).

Tổ chức truyền thông về an toàn thực phẩm (xây dựng chuyên đề về mô hình sản xuất sản phẩm nông lâm thủy sản theo tiêu chuẩn tiên tiến, chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn). Đồng thời, thiết kế, in ấn, cấp phát tờ rơi về an toàn thực phẩm theo các quy định pháp lý và điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản và xúc tiến thương mại.

Được biết, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thừa Thiên - Huế là cơ quan chủ trì chỉ đạo, triển khai thực hiện các nội dung của Đề án gắn với các yêu cầu về phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

 

 

Văn Nghĩa

Ý kiến của bạn