Các thành viên Đảng Cộng sản Nga tại lễ kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga ở thủ đô Moskva. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Mặc dù thời tiết ở Moskva đã bắt đầu lạnh, nhiệt độ xuống dưới 0 độ C, nhưng từ 14 giờ 30 (giờ Moskva), các đảng viên Đảng Cộng sản đến từ mọi miền của nước Nga, cùng các đoàn đại biểu quốc tế đã tập trung ở Quảng trường Pushkin để chuẩn bị cho cuộc tuần hành diễn ra từ 15 giờ đến 19 giờ. 

Dẫn đầu đoàn tuần hành là Chủ tịch Đảng Cộng sản Liên bang Nga Gennandy Ziuganov cùng các cộng sự của mình. Dòng người mang những lá cờ đỏ với hình búa liềm, những biểu ngữ, khẩu hiệu với các nội dung như “Tương lai của chúng ta là Chủ nghĩa xã hội”; “Lenin-Tháng Mười-Chiến thắng!”; “Cộng sản các nước đoàn kết lại”; “Hãy để tư tưởng Lenin sống mãi”... đi dọc theo tuyến đường dài gần 2 km từ Quảng trường Pushkin đến Quảng trường Cách mạng ngây bên tượng đài Karl Marx ở trung tâm thủ đô Moskva trên nền của các bản nhạc từ thời XôViết.

Cách mạng Tháng Mười là một trong những sự kiện có ảnh hưởng lớn nhất trong thế kỷ 20, đánh dấu việc ra đời của nước Nga XôViết - nhà nước công nông đầu tiên trên thế giới, ủng hộ công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc của các nước thuộc địa.

Vào thời bấy giờ, hầu hết các nước châu Á, châu Phi đều bị các nước thực dân phương Tây xâm chiếm và biến thành thuộc địa. Chiến thắng của Cách mạng Tháng Mười đã tạo xung lực để cho công cuộc đấu tranh nhân dân nô lệ trên toàn thế giới, góp phần định hình quan hệ quốc tế kiểu mới, theo đó tôn trọng quyền tự quyết của các dân tộc, mang lại sự công bằng và bình đẳng trong xã hội, giải phóng loài người khỏi chủ nghĩa phátxít tàn bạo./.