Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ ba, ngày 7 tháng 2 năm 2023  
Thứ sáu, ngày 18 tháng 12 năm 2015 | 12:7

2,6 triệu lượt hộ nghèo và đối tượng chính sách vùng Tây Bắc được vay vốn

Những năm qua, tín dụng chính sách tại các tỉnh vùng Tây Bắc đã góp phần tích cực vào công tác giảm nghèo bền vững, đảm bảo an sinh xã hội, ổn định chính trị trong vùng. Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) đã tập trung huy động được các nguồn lực tài chính để tạo lập nguồn vốn và tổ chức thực hiện hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách trên địa bàn.

Đến 30/11/2015, tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách vùng Tây Bắc đạt 29.286 tỷ đồng, với 1.227 nghìn hộ nghèo và các đối tượng chính sách còn dư nợ, chiếm 20,8% tổng dư nợ toàn quốc, bình quân mỗi năm tăng trưởng gần 15%. Nợ quá hạn của các chi nhánh trong vùng giảm còn 0,31% tổng dư nợ. 

Những năm qua, cùng với chất lượng tín dụng chính sách ngày càng được nâng cao, hoạt động tín dụng chính sách xã hội tại vùng Tây Bắc đã được Đảng, Chính phủ và người dân ghi nhận và đánh giá cao. Đã có trên 2,6 triệu lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách được vay vốn NHCSXH. Vốn tín dụng chính sách đã góp phần giúp trên 363.000 hộ vượt qua ngưỡng nghèo (2009-2014); thu hút, tạo việc làm cho trên 128.000 lao động, trong đó trên 5.000 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài; giúp trên 228.000 học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn học tập; xây dựng trên 712.000 công trình cung cấp nước sạch và vệ sinh môi trường ở nông thôn; gần 152.000 căn nhà cho hộ nghèo và các hộ gia đình chính sách.

Bên cạnh những kết quả đạt được, trong quá trình triển khai thực hiện, hoạt động tín dụng chính sách tại các tỉnh trong vùng vẫn tồn tại một số khó khăn: Chất lượng tín dụng chính sách chưa đồng đều giữa các địa phương, công tác điều tra, xác nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách ở một số địa phương do UBND cấp xã thực hiện chưa được quan tâm đúng mức; công tác phối hợp giữa các hoạt động khuyến nông, khuyến lâm, hỗ trợ kỹ thuật, chuyển giao công nghệ, thông tin thị trường tiêu thụ sản phẩm… của các tổ chức Nhà nước, các đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp và các tổ chức chính trị - xã hội với hoạt động tín dụng chính sách của NHCSXH ở một số nơi chưa được quan tâm đúng mức, ít nhiều ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng vốn vay của người vay.

Trong thời gian tới, để nâng cao hiệu quả tín dụng chính sách tại vùng Tây Bắc, cần tiếp tục tăng cường tập trung các nguồn lực để đầu tư cho vay hộ nghèo, cận nghèo, mới thoát nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và các đối tượng chính sách khác theo các chương trình tín dụng chính sách của Nhà nước trong vùng, đặc biệt tại 6 tỉnh có tỷ lệ hộ nghèo cao. Tại địa phương, bố trí dành một phần nguồn vốn từ ngân sách địa phương để bổ sung nguồn vốn cho vay các đối tượng chính sách xã hội trên địa bàn, đảm bảo thực hiện các mục tiêu giảm nghèo trên địa bàn, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo giai đoạn 2016-2020 trên toàn quốc.

Thùy Trang

 

 

KTNT
Ý kiến bạn đọc
Vinamilk
Tan A Dai Thanh
hanvet.com.vn
Top