Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ tư, ngày 29 tháng 11 năm 2023  
Thứ ba, ngày 8 tháng 11 năm 2022 | 9:41

“Quả ngọt” từ dòng vốn chính sách

Thực hiện chính sách tín dụng chính sách đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác, trong 20 năm qua, chi nhánh NHCSXH tỉnh Hà Giang đã phối hợp với các cấp chính quyền trên địa bàn tích cực tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, Chính phủ về tín dụng chính sách xã hội; chuyển tải kịp thời vốn vay ưu đãi đến đúng đối tượng được hưởng. Nhờ có vốn, nhiều hộ nghèo, cận nghèo ở xã Bát Đại Sơn (Quản Bạ) đã không chỉ thoát nghèo mà còn trở thành hộ khá.

Bên cạnh đó, thường xuyên củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng, giám sát việc bình xét hộ vay; kiểm tra, giám sát, hướng dẫn người vay sử dụng vốn vay hiệu quả… Nhờ đó, chất lượng tín dụng được nâng cao, đời sống người dân dần được cải thiện, góp phần đáng kể cho thực hiện mục tiêu giảm nghèo, giải quyết việc làm, xây dựng nông thôn mới, bảo đảm an sinh xã hội ở địa phương.

Tổng doanh số cho vay 18 chương trình tín dụng của chi nhánh NHCSXH tỉnh Hà Giang sau 20 năm đạt gần 11 nghìn tỷ đồng. Trong đó, cho vay hộ nghèo là 4.379 tỷ đồng với 268.682 hộ vay vốn; cho vay hộ cận nghèo là 1.018 tỷ đồng với 26.274 lượt hộ vay vốn; cho vay hộ đồng bào DTTS đặc biệt khó khăn là gần 313 tỷ đồng với 16.748 lượt hộ vay vốn…

Xin giới thiệu một số hình ảnh của phóng viên Trần Việt thực hiện về hiệu quả nguồn vốn chính sách tại Hà Giang:

Gia đình chị Hầu Thị Máy và anh Và Mỹ Lự, dân tộc Mông ở thôn Sán Trù, xã Bát Đại Sơn, huyện Quản Bạ vay vốn chương trình hộ nghèo của NHCSXH để đầu tư chăn nuôi gia súc, trồng hoa màu trên núi. Nhờ đó, gia đình có việc làm, phát triển kinh tế gia đình, nâng cao thu nhập.

Hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác tại xã Bát Đại Sơn, huyện Quảng Bạ nhận vốn vay giải ngân ngay tại điểm giao dịch.

Tận dụng nguồn vốn vay ưu đãi của NHCSXH, gia đình anh Hầu Sáo Vừ, dân tộc Mông ở xã Bát Đại Sơn, huyện Quản Bạ đã phát triển chăn nuôi bò sinh sản, cải thiện thu nhập, vươn lên thoát nghèo.

Một buổi bình xét hộ vay vốn tại xã Quản Bạ, huyện Quản Bạ.

Một buổi giao ban giữa NHCSXH, các cấp chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội tại Điểm giao dịch xã Bát Đại Sơn, huyện Quản Bạ.

Vay vốn ưu đãi làm nghề dệt vải góp phần giữ gìn nghề truyền  thống.

Nguồn vốn tín dụng chính sách góp phần giúp mùa màng của bà con xã Bát Đại Sơn bội thu.

 

Trần Việt
Ý kiến bạn đọc
Top