Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ ba, ngày 16 tháng 7 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 14 tháng 4 năm 2023 | 15:36

Trên 8.700 hộ nghèo, đối tượng chính sách ở Quảng Ngãi được vay vốn phát triển kinh tế

Theo báo cáo của Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Quảng Ngãi, đến ngày 31/3, tổng nguồn vốn thực hiện các chương trình tín dụng, chính sách trên địa bàn tỉnh đạt hơn 4.719 tỷ đồng, tăng 189 tỷ đồng so với năm 2022. Trong đó, doanh số cho vay trong 3 tháng đầu năm đạt hơn 357 tỷ đồng, với hơn 8.700 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn để đầu tư phát triển kinh tế, tạo việc làm.

Theo báo cáo của Chi nhánh Ngân hàng CSXH tỉnh Quảng Ngãi, đến ngày 31/3/2023, tổng nguồn vốn thực hiện các chương trình tín dụng, chính sách trên địa bàn tỉnh đạt hơn 4.719 tỷ đồng, tăng 189 tỷ đồng so với năm 2022, tỷ lệ tăng trưởng đạt 4,2%. Trong đó, doanh số cho vay trong 3 tháng đầu năm đạt hơn 357 tỷ đồng, với hơn 8.700 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn để đầu tư phát triển kinh tế, tạo việc làm. Doanh số cho vay chủ yếu tập trung các chương trình: Hộ nghèo, cận nghèo, giải quyết việc làm, nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn…

Chi nhánh NHCSXH tỉnh Quảng Ngãi tích cực, tập trung nguồn lực, tổ chức giải ngân cho vay thông qua các chương tín dụng.

Chi nhánh NHCSXH tỉnh Quảng Ngãi tích cực, tập trung nguồn lực, tổ chức giải ngân cho vay thông qua các chương tín dụng.

Tổng dư nợ các chương trình tín dụng đến ngày 31/3/2023 đạt hơn 4.709 tỷ đồng, tăng 187 tỷ đồng so với năm 2022. Tổng nợ quá hạn và nợ khoanh hơn 10,2 tỷ đồng, chiếm 0,22%/tổng dư nợ, tỷ lệ nợ quá hạn chiếm 0,09%/tổng dư nợ, giảm 418 triệu đồng so với năm 2022.

Để tiếp tục phát huy hiệu quả nguồn vốn tín dụng chính sách trong thời gian tới, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Võ Phiên yêu cầu Ban Đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH các cấp của tỉnh tiếp tục tổ chức thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ được giao; tăng cường và nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát quá trình triển khai thực hiện tín dụng chính sách tại cơ sở nhằm kịp thời phát hiện và chấn chỉnh những tồn tại, sai sót, góp phần nâng cao chất lượng tín dụng chính sách.

Tập trung nguồn lực đẩy mạnh công tác giải ngân các chương trình tín dụng, chính sách theo chỉ tiêu kế hoạch được giao năm 2023, đảm bảo tiến độ thủ tục theo quy định; kịp thời hỗ trợ, đáp ứng nhu cầu vay vốn của hộ nghèo và đối tượng chính sách khác; chú trọng nâng cao chất lượng tín dụng, tăng cường nguồn vốn ủy thác, giảm tỷ lệ nợ xấu.

 

 

Hải Yến
Ý kiến bạn đọc
Top