Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ ba, ngày 18 tháng 6 năm 2024  
Thứ ba, ngày 5 tháng 12 năm 2023 | 15:55

Vốn tín dụng góp phần giảm nghèo ở xã Nghĩa Thắng

Nguồn vốn tín dụng chính sách (của NHCSXH) đã góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của xã Nghĩa Thắng (huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi).

Chiều ngày 5/12, Đoàn công tác của Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) do Phó Tổng Giám đốc NHCSXH Nguyễn Thị Hằng làm Trưởng đoàn đã đến làm việc với chính quyền địa phương, Hội đoàn thể nhận ủy thác tại xã Nghĩa Thắng (huyện Tư Nghĩa) để nắm bắt, đánh giá tình hình triển khai thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác theo Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính Phủ.

Quang cảnh buổi làm việc Đoàn công tác của Ngân hàng Chính sách xã hội tại xã Nghĩa Thắng

Quang cảnh buổi làm việc Đoàn công tác của Ngân hàng Chính sách xã hội tại xã Nghĩa Thắng

Qua trao đổi với đại diện chính quyền địa phương, các tổ chức Hội đoàn thể nhận ủy thác báo cáo kết quả việc thực hiện các chính sách tín dụng ưu đãi đã góp phần quan trọng trong việc phát triển kinh tế, an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới tại địa phương; đặc biệt đã tạo điều kiện, tiếp sức cho các hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng chính sách khác có điều kiện phát triển kinh tế, tạo việc làm, khôi phục kinh tế, vượt qua khó khăn sau ảnh hưởng của đại dịch COVID-19.

Đoàn công tác của Ngân hàng Chính sách xã hội thăm hộ vay vốn tín dụng ưu đãi tại xã Nghĩa Thắng

Đoàn công tác của Ngân hàng Chính sách xã hội thăm hộ vay vốn tín dụng ưu đãi tại xã Nghĩa Thắng

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Tổng Giám đốc NHCSXH Nguyễn Thị Hằng ghi nhận sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương, sự phối hợp đồng bộ của các ngành, đoàn thể tại địa phương đối với hoạt động tín dụng chính sách xã hội, đặc biệt việc triển khai kịp thời, hiệu quả các chính sách cho vay theo Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính Phủ.

Thời gian tới, đề  nghị cấp ủy, chính quyền địa phương, các Hội đoàn thể nhận ủy thác tiếp tục quan tâm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tổ chức rà soát bổ sung, bình xét kịp thời, đảm bảo đúng đối tượng, công khai, minh bạch, nhằm tạo điều kiện giúp hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng chính sách khác tiếp cận kịp thời nguồn vốn để đầu tư phát triển sản xuất, chăn nuôi, mở rộng dịch vụ, cơ sở sản xuất kinh doanh, tạo việc làm; đặc biệt, xây dựng nhân rộng mô hình phát triển kinh tế có hiệu quả, gắn vốn tín dụng chính sách phát triển sản phẩm OCOP.

Kiểm tra hoạt động tại Điểm giao dịch xã Nghĩa Thắng

Kiểm tra hoạt động tại Điểm giao dịch xã Nghĩa Thắng.

Nghĩa Thắng là một xã đông bằng, nằm ở phía tây của huyện Tư Nghĩa, đa số người dân tộc kinh sinh sống, kinh tế chủ yếu là nghề nông nghiệp trồng lúa, chăn nuôi, trồng rừng sản xuất để phát triển kinh tế. Tổng số hộ toàn xã; 2.787 hộ, 9.562 khẩu, xã gồm có 10 thôn, trong đó 2 thôn thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi (đa số là người đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống). Có 380 hộ đồng bào dân tộc thiểu số với 1.391 khẩu; hộ nghèo toàn xã là 79 hộ chiếm tỷ lệ là 2,83%, hộ cận nghèo 199 hộ tỷ lệ 7,14%.

Được biết, tổng dư nợ các chương trình tín dụng trên địa bàn huyện Tư Nghĩa gần 460 tỷ đồng, trên 14 nghìn hộ vay còn dư nợ, riêng tại xã Nghĩa Thắng gần 60 tỷ đồng, với 1.168 hộ còn dư nợ.

 

Hải Yến
Ý kiến bạn đọc
Top