“Ánh sáng” Chỉ thị 40 và niềm vui đổi đời của nông dân

KTNT Nhờ nguồn vốn vay ưu đãi của NHCSXH, nhiều hộ nghèo ở Hải Dương đã đầu tư nuôi cá và trồng các loại cây ăn quả như vải, nhãn, ổi..., đời sống từng bước được nâng cao

t24.jpg
Từ nguồn vốn vay NHCSXH, nhiều nông dân nghèo Hải Dương đã đầu tư nuôi cá nước ngọt hiệu quả.

 

Đổi đời nhờ vốn vay chính sách

Chị Tô Thị Chuyền ở thôn Phù Tải 2 (xã Kim Đính, huyện Kim Thành) không nén nổi niềm vui  khi chia sẻ sự đổi đời của gia đình mình từ “ánh sáng” Chỉ thị số 40-CT/TW. Dù đã từng tiếp cận vốn NHCSXH từ năm 2010, song chị cũng chỉ dám vay để cho con thứ hai nhập học cao đẳng với số tiền  8,6 triệu đồng. Cuộc sống gia đình vẫn bộn bề nỗi lo cơm áo chỉ trông chờ vào hơn mẫu (1 mẫu Bắc Bộ = 3.600m2) ruộng nuôi 3 đứa con ăn học.

Năm 2014, chị được Hội Nông dân, Tổ tiết kiệm và vay vốn tuyên truyền, hướng dẫn vay vốn chương trình hộ nghèo của NHCSXH để chuyển đổi 5 sào ruộng năng suất thấp sang lập vườn trồng cây vải, nhãn, ổi với số tiền 19 triệu đồng.

Ngoài ra, chị Chuyền còn được hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc cây trồng. Nhờ đó, vườn cây của gia đình chị ngày càng cho năng suất cao. Đến giữa năm 2017, chị Chuyền đã trả hết số nợ vay ban đầu của cả chương trình HSSV và hộ nghèo. Tháng 5/2018, chị tiếp tục được địa phương quan tâm bình xét cho vay vốn chương trình hộ cận nghèo với số tiền 50 triệu đồng để mở rộng mô hình sản xuất hiện có.

Năm 2019, theo chủ trương của Nhà nước về nâng mức cho vay tối đa lên 100 triệu đồng, gia đình chị Chuyền đã mạnh dạn đào ao thả cá và tiếp tục đề nghị NHCSXH cho vay bổ sung vốn chương trình hộ cận nghèo là 50 triệu đồng.

Nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội được đưa đến 100% xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Hải Dương; tạo điều kiện cho người nghèo và các đối tượng chính sách khác có nhu cầu và đủ điều kiện được tiếp cận đồng vốn tín dụng chính sách một cách thuận lợi và kịp thời.

Nâng cao chất lượng tín dụng chính sách

Tại Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội (Chỉ thị số 40), Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Nguyễn Mạnh Hiển cho biết: Những năm qua, cùng với việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, Tỉnh ủy Hải Dương xác định công tác giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ cấp thiết và quan trọng. Chỉ thị số 40 ra đời đã tạo bước chuyển biến tích cực trong việc triển khai thực hiện tín dụng chính sách trên địa bàn tỉnh.

Sự quan tâm, vào cuộc quyết liệt của cấp ủy, chính quyền các cấp đã khiến chất lượng tín dụng chính sách không ngừng được nâng cao, đáp ứng nhu cầu phục vụ sản xuất, tiêu dùng, góp phần cải thiện đời sống cho các hộ nghèo và đối tượng chính sách, đẩy lùi tình trạng “tín dụng đen” trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

 

Tính đến ngày 30/6/2020, tổng dư nợ tín dụng chính sách tại Hải Dương đạt trên 3.338 tỷ đồng, tăng 993 tỷ đồng, với 91.223 hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác còn dư nợ.

 

 

 

Nhật Nam

Ý kiến của bạn