Bước chuyển mạnh mẽ về tín dụng

KTNT TX. Bến Cát (Bình Dương) là một trong những đơn vị triển khai hiệu quả Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo của địa phương.

t10d.jpg
Phiên họp Ban đại diện HĐQT NHCSXH TX Bến Cát.

 

Hiệu quả từ vốn tín dụng

Sau 6 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW, bên cạnh nguồn vốn Trung ương và ngân sách tỉnh chuyển về, xác định nguồn vốn địa phương đóng vai trò quan trọng trong hoạt động của tín dụng chính sách xã hội, Thị ủy, UBND TX. Bến Cát đã chỉ đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền quan tâm, tăng cường hỗ trợ, ủy thác vốn cho NHCSXH TX để cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn. Trước khi Ban Bí thư ban hành Chỉ thị 40, tổng dư nợ trên địa bàn đạt gần 96 tỷ đồng, bình quân 13 triệu đồng/hộ. Tuy nhiên, từ khi triển khai thực hiện Chỉ thị số 40 đến nay, tổng dư nợ đạt hơn 300 tỷ đồng, với 6.482 hộ vay còn dư nợ, bình quân 44,6 triệu đồng/hộ, 147 Tổ tiết kiệm và vay vốn đang hoạt động.

Vốn tín dụng chính sách đã được đưa đến 100% khu phố, ấp trên địa bàn, tạo điều kiện cho người nghèo và các đối tượng chính sách dễ dàng tiếp cận  nguồn vốn. Cùng với việc tăng trưởng tín dụng, chất lượng tín dụng chính sách cũng không ngừng được nâng lên. Tỷ lệ nợ quá hạn luôn ở mức thấp, chỉ chiếm 0,07% tổng dư nợ.

Bên cạnh việc hỗ trợ nguồn vốn cho vay, UBND TX. Bến Cát  còn dành một phần kinh phí để cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc của NHCSXH trên địa bàn, góp phần tạo điều kiện giúp cho ngân hàng có trụ sở làm việc khang trang, ổn định, đảm bảo thực hiện tốt hoạt động của ngành cũng như nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

Có thể nói, tín dụng chính sách đã góp phần giúp cho hàng trăm lượt hộ vượt ngưỡng nghèo, cận nghèo vươn lên khá - giàu; hơn 500 HSSV có điều kiện học tập tốt hơn; gần 5.800 lao động được duy trì, tạo việc làm mới; gần 3.500 công trình nước sạch và vệ sinh được xây dựng mới, sửa chữa đạt chuẩn quốc gia. Vốn tín dụng chính sách góp phần giúp cho 8 xã đạt chuẩn nông thôn mới; hạn chế tình trạng cho vay nặng lãi, tín dụng đen.

Qua triển khai Chỉ thị số 40-CT/TW, cấp ủy Đảng, chính quyền từ thị xã đến xã, phường đã nhận thức rõ hơn về vai trò lãnh đạo của Đảng đối với tầm quan trọng của tín dụng chính sách trong việc thực hiện mục tiêu giảm nghèo, giải quyết việc làm, xây dựng nông thôn mới, bảo đảm an sinh xã hội tại địa phương. Đồng thời quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động tín dụng chính sách (bổ sung nguồn vốn, hỗ trợ cơ sở vật chất…) được triển khai phù hợp, hiệu quả, thiết thực...

Thay đổi nhận thức

Theo đánh giá của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, qua những kết quả của tín dụng chính sách đạt được, có thể nói Chỉ thị 40-CT/TW của Ban Bí thư rất phù hợp lòng dân, là chủ trương quan trọng, làm thay đổi nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền và các tổ chức chính trị - xã hội trong đẩy mạnh thực hiện tín dụng chính sách tại địa phương.

Bà Trần Thị Thảo,  Phó chủ tịch UBND TX. Bến Cát  kiêm Trưởng Ban đại diện HĐQT NHCSXH TX. Bến Cát đề nghị ngân hàng cần phối hợp tốt với các đoàn thể tham mưu thực tốt Chỉ thị số 40-CT/TW; duy trì tốt hiệu quả hoạt động giao dịch tại xã, phường, tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ, tích cực xử lý nợ xấu, thực hiện tốt các chỉ tiêu kế hoạch tín dụng. Đồng thời, phát huy tốt hơn nữa công tác giám sát, quản lý vốn ủy thác, phối hợp chặt chẽ với NHCSXH trong củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng chính sách xã hội.

 

 

Đăng Quang

Ý kiến của bạn