Công an huyện Ea Hleo ra mắt mô hình “3 đồng hành” tại xã Cư Amung

KTNT Đồng hành cùng phát triển kinh tế; đồng hành xây dựng đời sống văn hoá; đồng hành trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự", đó là mục đích, phương châm của mô hình “3 đồng hành” được Đảng uỷ CA huyện Ea Hleo thành lập và ra mắt thực hiện tại xã Cư Amung

Sáng ngày 20/1, UBND huyện Ea Hleo tỉnh Đăk Lăk cho biết, vào ngày 19/01/2022, Đảng uỷ Công an huyện Ea H’leo phối hợp với Đảng uỷ xã Cư Amung tổ chức ra mắt mô hình “3 đồng hành” tại xã Cư Amung, huyện Ea H’leo. Với phương châm mục đích chính đó là "Đồng hành cùng phát triển kinh tế; đồng hành xây dựng đời sống văn hoá; đồng hành trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự.

Đồng chí Thượng tá Nguyễn Công Hòa - Bí thư Đảng ủy, Trưởng Công an huyện phát biểu tại buổi lễ
Đồng chí Thượng tá Nguyễn Công Hòa - Bí thư Đảng ủy, Trưởng Công an huyện phát biểu tại buổi lễ.

Qua khảo sát, mô hình đã lựa chọn, hỗ trợ 02 con bò giống cho 02 hộ gia đình thuộc diện cận nghèo có nhu cầu và đủ điều kiện để nuôi bò tại buôn Tơ Yoa, xã Cư Amung, trị giá 30 triệu đồng. Bò giống khi đẻ lứa thứ 2 và nuôi được 6 tháng tuổi thì chuyển giao hai con bò con này cho Hội Phụ nữ Công an huyện phối hợp với Hội Phụ nữ xã Cư Amung tiếp tục cấp cho các hộ nghèo khác trong xã.

Đồng chí Đại uý Lê Thị Phương Thảo - Chủ tịch Hội phụ nữ Công an huyện thông qua Quy chế thực hiện mô hình
Đồng chí Đại uý Lê Thị Phương Thảo - Chủ tịch Hội phụ nữ Công an huyện thông qua Quy chế thực hiện mô hình.

Đồng thời, các hộ dân có trách nhiệm vận động gia đình, người thân cùng chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và quy định của địa phương; tham gia tích cực trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự, kịp thời phản ánh cho cơ quan Công an những hành vi vi phạm pháp luật, tổ giác tội phạm, cũng như tham gia nhiệt tình trong các phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, cùng với chính quyển địa phương xây dựng đời sống văn hóa tại buôn ngày càng tốt đẹp.

Các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn ký cam kết, nhận bò tại buổi Lễ
Các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn ký cam kết, nhận bò tại buổi Lễ.

Người dân và chính quyền địa phương đã gửi lời cảm ơn đến Đảng uỷ Công an huyện, đồng thời sẽ cố gắng thực hiện các nội dung cam kết, thay đổi nếp nghĩ, cách làm, tạo động lực để phát triển kinh tế tại địa phương, chung sức xây dựng đời sống văn hoá ở cơ sở gắn với xây dựng nông thôn mới, giữ gìn trật tự an toàn xã hội.

Mô hình được Đảng uỷ Công an huyện thành lập và giao cho Hội Phụ nữ chủ trì, phối hợp với phụ nữ xã Cư Amung theo dõi, quản lý./.

Trường Sơn, Văn Quý - UBND huyện Ea Hleo

Ý kiến của bạn