Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ hai, ngày 2 tháng 10 năm 2023  
Thứ năm, ngày 4 tháng 11 năm 2021 | 12:30

Dòng chảy tín dụng trên miền đất võ

Trên chặng đường 19 năm xây dựng và phát triển, đặc biệt sau 7 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội...

Chi nhánh NHCSXH tỉnh Bình Định đã đạt những thành tích xuất sắc trong thực hiện hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách của Nhà nước, góp phần quan trọng vào công cuộc giảm nghèo bền vững, bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn.

 

nguồn-vốn-từ-ngân-sách-địa-phương-ủy-thác-sang-nhcsxh-giúp-người-nghèo-trên-địa-bàn-bình-định-mở-rộng-sản-xuất.jpg
Nguồn vốn từ ngân sách địa phương ủy thác sang NHCSXH giúp người nghèo trên địa bàn Bình Định mở rộng sản xuất.

 

Hành trình tín dụng

Điểm nổi bật trong thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW ở tỉnh Bình Định là tạo được sự đồng thuận và hưởng ứng tích cực của cả hệ thống chính trị trong huy động mọi nguồn lực, tập trung các nguồn vốn để giúp dân giảm nghèo, cải thiện cuộc sống, phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới. Ngay từ khi có Chỉ thị, Tỉnh ủy Bình Định ban hành các văn bản, kế hoạch về việc triển khai thực hiện Chỉ thị đến Sở, ban ngành, tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh và UBND cấp huyện. Đặc biệt, giữa thời điểm dịch Covid-19 bùng phát, Tỉnh ủy Bình Định còn có văn bản chỉ đạo tiếp tục tuyên truyền sâu rộng Chỉ thị 40-CT/TW và Kết luận 06-KL/TW của Ban Bí thư về tín dụng chính sách, trong đó nhấn mạnh việc, ưu tiên bố trí ngân sách địa phương ủy thác sang NHCSXH để bổ sung nguồn vốn vay người nghèo và các đối tượng chính sách khác.

Hàng năm, UBND các cấp đều trích ngân sách chuyển sang NHCSXH, đến nay, tổng nguồn vốn ngân sách địa phương đạt hơn 382 tỉ đồng, nâng tổng nguồn vốn tín dụng chính sách ở Bình Định lên 4.744 tỉ đồng, tăng 428,2 tỉ đồng so với cuối năm 2020. Nguồn vốn ưu đãi đã hỗ trợ kịp thời cho 29 nghìn lượt hộ nghèo và hộ đồng bào DTTS vay vốn đầu tư thâm canh ruộng vườn, phát triển kinh tế đồi rừng, nuôi trồng, đánh bắt thủy sản có hiệu quả.

Trong 9 tháng năm 2021, dù gặp khó khăn do dịch Covid-19, vốn ngân sách địa phương tăng 135,6 tỉ đồng so với năm 2020. Đặc biệt, tháng 9 vừa qua, UBND tỉnh Bình Định đã chuyển 50 tỉ đồng sang NHCSXH để hỗ trợ kịp thời 2.000 hộ gia đình chuyển đổi ngành nghề, tạo việc làm mới, khắc phục khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Cấp ủy, chính quyền các cấp ở Bình Định xác định cuộc hành trình của tín dụng chính sách là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, tập trung các nguồn lực tài chính về một đầu mối là NHCSXH. Cùng với đó, Chủ tịch UBND các xã được cử làm thành viên chính thức của Ban đại diện HĐQT NHCSXH cấp huyện, tham gia trực tiếp quản lý nguồn vốn tín dụng chính sách. Các tổ chức chính trị - xã hội nhận uỷ thác như: Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên đã làm tốt công tác truyền tải nguồn vốn chính sách đến đúng đối tượng thụ hưởng.

Các Tổ tiết kiệm và vay vốn được kiện toàn, củng cố, 100% số tổ trong toàn tỉnh hoạt động đảm bảo chất lượng, thực hiện công tác bình xét đối tượng vay vốn, hạn chế cho vay sai đối tượng góp phần quan trọng vào nâng cao chất lượng tín dụng chính sách ở Bình Định, với nợ quá hạn chỉ chiếm 0,07% tổng dư nợ. Đến ngày 30/9/2021, tổng dư nợ ủy thác qua các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh Bình Định đạt 4.717 tỉ đồng, chiếm 99,6% tổng dư nợ; trong đó, dư nợ cao nhất thuộc Hội Phụ nữ tỉnh, đạt 2.350 tỉ đồng, chiếm 49,8%.

 

vợ-chồng-ông-đình-hồng-sâm-phấn-khởi-khoe-với-cán-bộ-hội-đoàn-thể-và-nhcsxh-về-cuộc-sống-dần-khá-giả-nhờ-vay-vốn-chính-sách.jpg
Vợ chồng ông Đình Hồng Sâm phấn khởi khoe với cán bộ hội, đoàn thể và NHCSXH về cuộc sống dần khá giả nhờ vay vốn chính sách.

 

Khơi thông dòng vốn, tạo mạch giảm nghèo

Dòng chảy vốn chính sách vẫn được khơi thông đến tận tay các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ đồng bào DTTS khó khăn. Hệ thống NHCSXH tỉnh Bình Định chung sức, quyết chí vượt khó, vừa tăng cường phòng, chống, dịch Covid-19, vừa huy động vốn nhanh, chuyển kịp thời xuống 159 Điểm giao dịch xã, thông qua mạng lưới 2.359 Tổ tiết kiệm và vay vốn trải khắp 1.121 thôn, làng, giúp người dân khôi phục sản xuất, phát triển kinh tế gia đình. Nguồn vốn chính sách đã trở thành công cụ hữu hiệu, giúp Bình Định thực hiện thành công Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới. Giai đoạn 2015 - 2020, tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 1,83%/năm với 37.000 hộ thoát nghèo; 4/11 huyện và 78/116 xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Từ nguồn vốn chính sách, đồng bào các dân tộc đã được tiếp sức để đẩy mạnh trồng rừng, nâng độ che phủ rừng lên 76%, xây dựng mô hình kinh tế đa dạng hóa sinh kế như trồng rau an toàn, thu nhập 150 triệu đồng/ha, nuôi cá lồng bè trên hồ Định Bình thu lãi 80 triệu đồng/2 vụ/năm… Tiêu biểu có ông Đinh Hồng Sâm (dân tộc Bana, ngụ thôn M6, xã Bình Tân, huyện Tây Sơn) vay 50 triệu đồng đầu tư nuôi bò sinh sản, trồng điều xen canh cây ngô, cây khoai môn. Nhờ chịu khó lao động và phòng bệnh chu đáo cho đàn gia súc, kinh tế gia đình ông nay khá giả trông thấy, thoát cảnh nợ nần, túng thiếu.

 

hệ-thống-điểm-giao-dịch-tại-xã-của-chi-nhánh-nhcsxh-tỉnh-bình-định-luôn-đáp-ứng-nhu-cầu-vay-vốn-của-người-nghèo.jpg
Hệ thống Điểm giao dịch tại xã của Chi nhánh NHCSXH tỉnh Bình Định luôn đáp ứng nhu cầu vay vốn của người nghèo.

 

Giám đốc Chi nhánh NHCSXH tỉnh Bình Định Đoàn Trung Thành cho biết, cấp ủy chính quyền địa phương đã quán triệt sâu sắc, phổ biến sâu rộng nội dung Chỉ thị 40-CT/TW, đồng thời, quan tâm, tạo điều kiện cho hoạt động tín dụng chính sách trong cuộc hành trình vì an sinh và công bằng xã hội.

Thời gian tới, tỉnh Bình Định đang tập trung đưa Chỉ thị 40-CT/TW, Kết luận 06-KL/TW của Ban Bí thư và Quyết định 1630/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ  vào cuộc sống, xem đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong triển khai thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025, trong đó chú trọng đến việc huy động, quản lý và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn tín dụng chính sách; tạo mọi điều kiện thuận lợi cho NHCSXH tạo lập nguồn vốn mở rộng đối tượng chính sách, nâng mức cho vay, thời hạn cho vay phù hợp với mục tiêu các chương trình quốc gia về giảm nghèo bền vững và mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Nhật Nam
Ý kiến bạn đọc
Top