Đồng ý cho Văn phòng Đại diện tại Hà Tĩnh mở rộng địa bàn

KTNT Ngày 17/3/2016, Tổng biên tập Báo Kinh tế nông thôn  ký Quyết định số 90/QĐ-KTNT về việc mở rộng địa bàn hoạt động của Văn phòng Đại diện tại Hà Tĩnh.

Theo đó, Văn phòng Đại diện tại Hà Tĩnh  được phép mở rộng địa bàn hoạt động tại các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế từ ngày 1/4/2016.

Đồng thời, lưu ý, nếu trên địa bàn các tỉnh trên có phóng viên thường trú của báo thì cán bộ, phóng viên Văn phòng Đại diện tại Hà Tĩnh khi tác nghiệp phải trao đổi và phối hợp cùng triển khai thực hiện nhiệm vụ.

KTNT

KTNT

Ý kiến của bạn