Dự án khu đô thị mới Nam Tuy Hòa: Thực hiện chưa đúng quyết định của tỉnh Phú Yên?

KTNT Mặc dù tại Điều 1, Quyết định 1206 ghi rõ: Đối tượng bị thu hồi đất và hiện trạng loại đất thu hồi, tọa lạc phường Phú Đông, TP Tuy Hòa, diện tích 1.172.024,8m2. Tuy nhiên, khi thực hiện, UBND TP Tuy Hòa lại ban hành một văn bản không có tính pháp lý.

Kỳ I: Quyết định 5438 của UBND TP. Tuy Hòa không đủ cơ sở pháp lý?
 
Dự án khu đô thị mới Nam TP. Tuy Hòa là bước đột phá đầu tiên để Phú Yên phát triển Vùng kinh tế đặc thù Nam Phú Yên từ cầu Hùng Vương đến Vũng Rô. Tuy nhiên, việc thực hiện dự án này còn nhiều “khuất tất”, khiến cho dư luận xã hội bức xúc, khi UBND TP. Tuy Hòa ban hành Quyết định 5438 không đủ cơ sở pháp lý?
 
Ngày 23/8/2004, UBND tỉnh Phú Yên có Quyết định số 2358/QĐ-UB “V/v phê duyệt báo cáo nghiên cứu tiền khả thi hạ tầng đô thị Nam thị xã Tuy Hòa – Vũng Rô”, đây là dự án tổng thể được Chính phủ cho phép.
 
Ngày 9/3/2009, UBND tỉnh Phú Yên có Quyết định số 395/QĐ-UBND “V/v phê duyệt phương án tổng thể, hỗ trợ tái định cư Dự án hạ tầng khu đô thị mới Nam Tuy Hòa (giai đoạn 1)”.
 
Tiếp đến, ngày 30/6/2009, UBND tỉnh Phú Yên có Quyết định số 1206/QĐ-UBND “V/v thu hồi đất để thực hiện Dự án: Hạ tầng khu đô thị mới Nam Tuy Hòa (giai đoạn 1) thuộc Dự án hạ tầng Nam Tuy Hòa – Vũng Rô)”. Với quyết định 1206 tại điều 1 ghi rõ: Đối tượng bị thu hồi đất và hiện trạng loại đất thu hồi, tọa lạc phường Phú Đông, TP Tuy Hòa, diện tích 1.172.024,8m2.
 
1206.png
Quyết định số 1206 của UBND tỉnh Phú Yên.
Tại Điều 2 của Quyết định 1206, UBND tỉnh giao: Sở TN&MT quản lý chặt chẽ diện tích đất đã thu hồi; trình UBND tỉnh giao đất theo thẩm quyền sau khi UBND TP. Tuy Hòa đã thu hồi đất của hộ gia đình và thực hiện xong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư.
 
Giao UBND TP Tuy Hòa: trong thời hạn không quá mười (10) ngày làm việc kể từ ngày nhận được quyết định về thu hồi đất của UBND tỉnh, UBND TP. Tuy Hòa quyết định thu hồi diện tích đất cụ thể đối với hộ gia đình, cá nhân sử dụng; Chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường trực thuộc thu hồi hoặc chỉnh lý Giấy chứng nhận đã cấp cho hộ gia đình, cá nhân; Chỉ đạo Hội đồng bồi thường hỗ trợ và tái định cư phối hợp chủ đầu tư lập phương án chi tiết bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư (nếu có) trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức thực hiện việc bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư (nếu có) theo quy định.

Không thực hiện Quyết định 1206 của UBND tỉnh Phú Yên, UBND TP. Tuy Hòa có Quyết định số 5438/QĐ-UBND ngày 28/12/2009 “V/v phê duyệt Dự án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thi công công trình: Hạ tầng kỹ thuật khu đô thị mới Nam TP. Tuy Hòa (giai đoạn 1)”. Quyết định này đã hợp thức hóa việc bồi thường, hỗ trợ (421 đối tượng); tái định cư (47 đối tượng); bán quyền sử dụng đất theo đơn giá của UBND tỉnh Phú Yên (6 đối tượng). Tổng giá trị bồi thường cho việc này trên 46,1 tỷ đồng, thuộc dự án tổng thể Nam TP. Tuy Hòa – Vũng Rô đã được giải ngân.

Tại sao UBND TP. Tuy Hòa không thực hiện Quyết định số 395/QĐ-UBND ngày 9/3/2009 của UBND tỉnh Phú Yên? Quyết định số 5438 của UBND TP. Tuy Hòa không thể hiện diện tích bị thu hồi và tọa lạc tại đâu? (vì đây là dự án cụ thể trong dự án tổng thể). Trong khi Quyết định 1206 của UBND tỉnh Phú Yên nêu rõ: Diện tích bị thu hồi là phường Phú Đông, với 1.172.024,8m2 (tương đương 117ha), trong đó có 36ha của 71 đối tượng đang có tranh chấp!

Dư luận cho rằng, 36ha được Nhà nước giao đất, có sơ đồ, mốc giới cho 71 hộ thực hiện đúng mục đích sử dụng như quyết định được giao, nhất quyết phải được thực hiện theo Điều 2, Quyết định 1206.

Quyết định 5438 của UBND TP. Tuy Hòa không đủ cơ sở pháp lý và căn cứ pháp luật để UBND TP. Tuy Hòa “duyệt” phương án bồi thường, hỗ trợ 36ha/117ha được duyệt tại Quyết định 1206/QĐ-UBND ngày 30/6/2009 của UBND tỉnh Phú Yên, bởi Quyết định 5438 sau Quyết định 1206 chỉ có 6 tháng, không đủ thời gian để thực hiện công việc cụ thể tại 117ha đất cho nhiều đối tượng.

Kỳ II: Cần thực hiện theo Quyết định 1206!

 
 
 
 

Phi Công

Ý kiến của bạn