Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 30 tháng 9 năm 2023  
Thứ năm, ngày 31 tháng 12 năm 2015 | 2:6

Hỗ trợ vốn vay cho TNXP hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến

Tính đến ngày 30/11/2015, tổng doanh số cho vay của Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) đối với thanh niên xung phong (TNXP) đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến là 990 tỷ đồng; dư nợ đạt 594 tỷ đồng, với 51.076 hộ gia đình TNXP được vay vốn và trên 31.400 hộ gia đình TNXP đang còn dư nợ, tập trung ở các chương trình cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo, học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, hộ gia đình sản xuất kinh doanh vùng khó khăn.

Nguồn vốn của NHCSXH giúp nhiều cựu thanh niên xung phong thay đổi cuộc sống.

Thực hiện Quyết định số 40/2011/QĐ-TTg ngày 27/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ đối với TNXP, trong những năm qua, NHCSXH đã tích cực triển khai cho vay đến các hộ gia đình TNXP. Việc cho vay được thực hiện hiệu quả, đảm bảo đúng đối tượng, tiến độ, góp phần tích cực vào việc giải quyết chính sách đền ơn đáp nghĩa đối với người có công và mang lại cho TNXP, thân nhân TNXP tinh thần phấn khởi, ý chí phấn đấu làm kinh tế dưới sự quan tâm của Đảng và Nhà nước.

Việc thực hiện chế độ, chính sách đối với TNXP đã giúp các hộ gia đình TNXP có vốn để phát triển sản xuất kinh doanh, tạo việc làm cho nhiều lao động, góp phần giảm tỷ lệ thất nghiệp, tăng thu nhập, cải thiện đời sống cho TNXP. Qua đó đã xuất hiện  nhiều điển hình tiên tiến làm kinh tế giỏi là TNXP từ thành thị đến nông thôn, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo và đồng bào dân tộc thiểu số.

Theo quy định của Thủ tướng Chính phủ: “Thanh niên xung phong tập trung tham gia kháng chiến hoàn thành nhiệm vụ trở về địa phương sẽ được ưu tiên vay vốn từ Quỹ quốc gia hỗ trợ việc làm”, nhưng từ năm 2013 đến nay, Quỹ quốc gia về việc làm tăng trưởng rất thấp, mỗi năm Nhà nước chỉ cấp bổ sung 50 tỷ đồng (năm 2013 là 46 tỷ đồng, năm 2014 là 50 tỷ đồng và năm 2015 là 50 tỷ đồng). Với số vốn bổ sung này được phân bổ cho 63 tỉnh, thành phố và 8 cơ quan Trung ương thực hiện chương trình thì khó có thể đáp ứng nhu cầu vay vốn tạo việc làm cho người lao động nói chung và TNXP nói riêng.

Bên cạnh đó, hiện Chính phủ chưa có chương trình tín dụng ưu đãi dành riêng cho TNXP và các bộ liên quan cũng chưa có thông tư hướng dẫn việc ưu tiên cho TNXP vay vốn ưu đãi tại NHCSXH để sản xuất kinh doanh, cải thiện đời sống, vì vậy, việc ưu tiên vay vốn đối với TNXP chưa thực sự rõ ràng. NHCSXH mới chỉ cho vay hộ gia đình TNXP theo các chương trình hiện có của ngân hàng, TNXP thuộc đối tượng vay vốn của chương trình tín dụng chính sách nào thì vay vốn chương trình đó.

Để thực hiện hiệu quả hơn nữa Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, góp phần giải quyết một phần khó khăn về vốn để phát triển sản xuất kinh doanh, tạo việc làm, tăng thu nhập, nâng cao đời sống cho cựu TNXP, NHCSXH đề nghị Chính phủ và các bộ, ngành liên quan bố trí nguồn vốn dành riêng để NHCSXH cho vay ưu đãi đối với TNXP cùng với hướng dẫn cụ thể quy định về ưu tiên cho TNXP vay vốn ưu đãi tại NHCSXH để ngân hàng có cơ sở thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Thùy Trang

 

KTNT
Ý kiến bạn đọc
Top