Hội Doanh nhân trẻ VN mong báo tạo điều kiện tổ chức Đại hội VI

KTNT Thường trực Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam đề nghị và mong báo tạo điều kiện cho Hội tổ chức thành công Đại hội VI diễn ra vào ngày 27-28/8/2018.

Ngay sau khi Báo Kinh tế nông thôn đăng bài: “Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam bị “tố” có nhiều dấu hiệu bất thường", ngày 24/8/2018, Thường trực Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam có Văn bản số 115/UBTƯ-DNT gửi Ban biên tập báo.

Văn bản số 115 có đoạn: Hiện nay, chúng tôi đang trong giai đoạn nước rút và còn rất ít thời gian để tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2018 - 2021 theo quy định của Nghị định 45/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động, quản lý Hội; Điều lệ Hội được phê duyệt theo Quyết định số 1354/QĐ-BNV ngày 20/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ. Đại hội cũng đã được Bộ Nội vụ cho phép tổ chức trong hai ngày 27-28/8/2018 tại Thủ đô Hà Nội theo Công văn số 4069/BNV-TCPCP ngày 22/8/2018.


Để tạo điều kiện tổ chức thành công đại hội, chúng tôi trân trọng đề nghị quý báo gỡ bài đăng nói trên và không đăng những bài tiếp theo liên quan. 


Sau khi tổ chức xong Đại hội, Thường trực Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam sẽ cử người sang làm việc với quý báo để rộng đường dư luận.

Trên cơ sở tiếp thu và đề nghị của Thường trực Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, Báo Kinh tế nông thôn tạm thời chưa thông tin tiếp vụ việc để tạo điều kiện cho Hội tổ chức thành công Đại hội lần thứ VI.

Báo Kinh tế nông thôn sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc sau khi có buổi làm việc chính thức với đại diện của Thường trực Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam.

 

 

KTNT

Ý kiến của bạn