Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ VN bị “tố” có nhiều dấu hiệu bất thường!

KTNT Các Ủy viên Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam đồng loạt “tố” nhiều dấu hiệu bất thường trong chỉ đạo, điều hành, “cài cắm” nhân sự khóa mới của Chủ tịch Hội Bùi Văn Quân.

Nhiều Ủy viên Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam khóa V, nhiệm kỳ 2014 - 2017 đã gửi đơn thư, lên tiếng kiến nghị các cơ quan chức năng xem xét quá trình điều hành của Chủ tịch Hội là ông Bùi Văn Quân, vì cho rằng, hoạt động của Thường trực Hội hiện nay chưa tuân thủ nghiêm túc điều lệ và Nghị định 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động, quản lý hội.

Cũng theo các Ủy viên Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, ông Bùi Văn Quân đã tự ý ký văn bản ủy quyền cho Công ty Cổ phần Capella để huy động tài chính cho Diễn đàn kinh tế tư nhân lần 2 mà không thông qua Thường trực Hội.

Theo Thỏa thuận hợp tác tổ chức Diễn đàn kinh tế tư nhân Việt Nam 2017 giữa Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam (Bên A) do ông Bùi Văn Quân làm đại diện và Công ty Cổ phần Capella (Bên B) do ông Trần Anh Vương làm đại diện, đã quy định trách nhiệm cho Bên B xây dựng kế hoạch tổ chức Diễn đàn bao gồm đề xuất nội dung, tham gia huy động các sự hỗ trợ cho Diễn đàn; hậu cần tổ chức và đại diện cho Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam ký hợp đồng trực tiếp với Khách sạn Melia Hà Nội để thuê địa điểm, dịch vụ tổ chức diễn đàn; lập dự toán tài chính cho công tác tổ chức diễn đàn, là đơn vị thu tài chính, quản lý tài chính và đảm bảo các quyền lợi đã cam kết cho các nhà tài trợ thực hiện; chịu trách nhiệm thanh quyết toán đối với các đơn vị tài trợ đã được ký văn bản thỏa thuận hợp tác theo đúng cam kết…

Mặc dù giao cho Công ty Cổ phần Capella là đơn vị nắm giữ “túi tiền” để tổ chức sự kiện Diễn đàn kinh tế tư nhân Việt Nam 2017; tuy nhiên, ông Bùi Văn Quân còn dành sự “ưu ái” cho Công ty Cổ phần Capella quyền được miễn trừ các trách nhiệm pháp lý tiềm tàng liên quan đến tài liệu, thông tin, tuyên bố của Diễn đàn.

Ngoài ra, ông Bùi Văn Quân đứng ra “chống lưng” cho bên B được miễn trừ trách nhiệm pháp lý tiềm tàng liên quan đến bên thứ ba đối với bất kỳ tổn thất kinh doanh nào, bao gồm nhưng không giới hạn, các tổn thất hoặc thiệt hại về tài sản, lợi nhuận, thu nhập, doanh thu, sản lượng, hợp đồng, cơ hội thương mại hoặc uy tín.

Theo tìm hiểu của PV, Công ty Cổ phần Capella là doanh nghiệp “sân sau” của một số lãnh đạo Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam. Trong đó, ông Trần Anh Vương, Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Hà Nội là cổ đông sáng lập. 

image001.jpg
image003.jpg
image005.jpg
image007.jpg
Thỏa thuận hợp tác tổ chức Diễn đàn kinh tế tư nhân Việt Nam 2017 giữa Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam và Công ty Cổ phần Capella.

Bên cạnh đó, các Ủy viên Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam khóa V cho rằng, thời gian tổ chức Đại hội nhiệm kỳ VI (2018 - 2023) của Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam đã cận kề, thế nhưng các đề án nhân sự như: đề án xây dựng Ủy ban Trung ương Hội khóa VI, đề án xây dựng Đoàn Chủ tịch và đề xây dựng Thường trực Đoàn Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam khóa VI  chưa được Thường trực Hội ký trình Trung ương Đoàn, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phê duyệt.

Công tác chuẩn bị nhân sự chủ chốt của Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam khóa mới do ông Bùi Văn Quân trực tiếp giới thiệu các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch cũng bị “tố” nhiều dấu hiệu bất thường, bởi trong số những người được ông Quân giới thiệu là những nhân sự chưa có kinh nghiệm hoạt động Hội, chưa có cống hiến và không đảm bảo định hướng của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tại văn bản số 10523/TWĐTN-BTC ngày 13/10/2017 về “Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam lần thứ VI”.

 

bch.jpg Văn bản 1245-CV/TWĐTN-ĐKTHTN ngày 15/8/2018 của Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

Trong Văn bản 1245-CV/TWĐTN-ĐKTHTN ngày 15/8/2018 của Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh gửi Bộ Nội vụ nêu rõ:  

“Hồ sơ xin phép tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam lần VI, nhiệm kỳ 2018 – 2021, chưa có các văn bản sau:

  1. Đề án xây dựng Ban Kiểm tra trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam.
  2. Danh sách nhân sự dự kiến giới thiệu bầu Ủy ban Trung ương Hội, Đoàn chủ tịch, Chủ tịch và các Phó chủ tịch Hội.
  3. Hồ sơ nhân sự Chủ tịch Hội.

Vì thiếu các hồ sơ trên theo quy định của pháp luật nên Ban Bí thư Trung ương Đoàn chưa thể cho ý kiến”.

 

image009.jpg
Điều 12 Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam (Phê duyệt theo Quyết định số 1354/QĐ-BNV ngày 20/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ).

Đáng chú ý, tại Điều 12 Điều lệ (sửa đổi, bổ sung)  Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam (Phê duyệt theo Quyết định số 1354/QĐ-BNV ngày 20/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ) quy định về Đại hội đại biểu toàn quốc là cơ quan lãnh đạo cao nhất của Hội. Đại hội được tổ chức 3 (ba) năm một lần. Cùng với đó, tại văn bản số 75/CV-HDNTVN ngày 03/8/2018 của Hội Doanh trẻ Việt Nam do Chủ tịch Bùi Văn Quân ký ban hành gửi Bộ Nội vụ xin phép tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam lần VI, nhiệm kỳ 2018 – 2021.

image011.jpgVăn bản số 4069/BNV-TCPCP ngày 22/8/2018 do Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn ký ban hành.

Tuy nhiên, tại Văn bản số 4069/BNV-TCPCP ngày 22/8/2018, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn lại đồng ý để Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam tổ chức Đội hội nhiệm kỳ VI (2018-2023) vào ngày 27-28/8/2018 tại TP. Hà Nội.

Trước các dấu hiệu bất thường trong công tác chỉ đạo, điều hành, công tác chuẩn bị Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam lần thứ VI của Thường trực Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam khóa V do ông Bùi Văn Quân làm Chủ tịch Hội, đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Nội vụ, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam khẩn trương vào cuộc kiểm tra, xác minh, làm rõ các phản ánh của nhiều Ủy viên Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam khóa V, nhiệm kỳ 2014 - 2017.

Báo Kinh tế nông thôn tiếp tục thông tin tới bạn đọc.

 

 

Công Minh

Ý kiến của bạn