Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ ba, ngày 16 tháng 4 năm 2024  
Thứ tư, ngày 1 tháng 6 năm 2016 | 6:51

Kéo dài thời gian thí điểm tín dụng đối với hộ gia đình, người nhiễm HIV

Thủ tướng Chính phủ đồng ý kéo dài thời gian thí điểm thực hiện Quyết định số 29/2014/QĐ-TTg ngày 26/4/2014 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với hộ gia đình và người nhiễm HIV, người sau cai nghiện ma túy, người điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế, người bán dâm hoàn lương đến hết ngày 31/12/2017.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu hết thời gian thí điểm sơ kết, đánh giá rút kinh nghiệm để từ năm 2018 triển khai mở rộng trên phạm vi cả nước.

Về nguồn vốn để cho vay, đối với năm 2016, ngân sách Trung ương cấp 15 tỷ đồng, Ngân hàng Chính sách xã hội huy động thêm 15 tỷ đồng để cho vay. Trong thời gian chưa bố trí được nguồn vốn từ ngân sách Trung ương, Ngân hàng Chính sách xã hội tự cân đối từ nguồn vốn huy động được giao trong chỉ tiêu kế hoạch nguồn vốn năm 2016 để cho vay theo quy định.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính bố trí vốn từ ngân sách Trung ương để hoàn trả ngân hàng Chính sách xã hội khi Chương trình được bố trí vốn; Ngân sách Trung ương cấp bù chênh lệch lãi suất cho Ngân hàng Chính sách xã hội theo quy định.

Đối với năm 2017, Ngân hàng Chính sách Xã hội có trách nhiệm tổng hợp nhu cầu, xác định quy mô trình cấp có thẩm quyền; Ngân sách Trung ương cấp 50% trên tổng số kế hoạch nguồn vốn cho vay cho Ngân hàng Chính sách xã hội, 50% còn lại do Ngân hàng Chính sách xã hội huy động. Ngân sách Trung ương cấp bù chênh lệch lãi suất cho Ngân hàng Chính sách xã hội theo quy định.

Trước đó, Thủ tướng chính phủ đã ban hành Quyết định số 29/2014/QĐ-TTg nhằm tạo điều kiện cho các hộ gia đình và người nhiễm HIV, người sau cai nghiện ma túy, người điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế, người bán dâm hoàn lương được vay vốn ưu đãi.

Đối tượng được vay vốn là cá nhân gồm: Người nhiễm HIV, người điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế, người bán dâm hoàn lương.

Đối với hộ gia đình vay vốn, là hộ gia đình có thành viên thuộc một trong các trường hợp: Người nhiễm HIV/AIDS, người sau cai nghiện ma túy, người điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế, người bán dâm hoàn lương.

Các cá nhân, hộ gia đình chỉ được vay vốn nhằm mục đích mua sắm các loại vật tư, vật nuôi, thức ăn gia súc gia cầm, công cụ lao động, hàng hóa, phương tiện phục vụ kinh doanh, buôn bán; đầu tư làm các nghề thủ công trong hộ gia đình như: Mua nguyên vật liệu sản xuất, công cụ lao động, máy móc, thiết bị; góp vốn thực hiện phương án sản xuất, kinh doanh với cá nhân, tổ chức khác./.

P.V

 

KTNT
Ý kiến bạn đọc
Top