Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ ba, ngày 16 tháng 4 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 10 tháng 6 năm 2016 | 1:41

Khởi sắc vùng chiêm trũng Hà Nam

Giảm nghèo là nhiệm vụ quan trọng của toàn Đảng, toàn dân, là mục tiêu xuyên suốt trong quá trình phát triển của đất nước. Trong những năm qua, các cấp chính quyền, đơn vị chức năng trên địa bàn tỉnh Hà Nam đã thực hiện nhiều giải pháp thiết thực, trong đó có hoạt động tín dụng chính sách do Ngân hàng Chính sách xã hội triển khai thực hiện trong toàn tỉnh.

Đến nay, Hà Nam đã có 62.000 hộ được vay vốn với tổng dư nợ hơn 1.500 tỷ đồng; trong đó, dư nợ tập trung tại chương trình hộ cận nghèo 396,3 tỷ đồng, hộ nghèo 306,4 tỷ đồng, HSSV 228 tỷ đồng...

Tín dụng chính sách đã giúp hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách của Hà Nam từng bước cải thiện, nâng cao đời sống, trong đó nhiều hộ đã vươn lên thoát nghèo, hàng chục nghìn lao động có thêm việc làm, hàng nghìn HSSV có cơ hội học tập... Những hình ảnh do phóng viên MINH VIỆT thực hiện sẽ minh chứng rõ hơn hiệu quả nguồn vốn vay ưu đãi trên vùng quê chiêm trũng Hà Nam.

Anh Nguyễn Văn Điệp ở xã Hợp Lý (Lý Nhân) vay 20 triệu đồng vốn chương trình giải quyết việc làm đầu tư vào xưởng cơ khí.

Người nghèo ở xã Hợp Lý (huyện Lý Nhân) làm thủ tục nhận vốn vay.

Ở xã Hợp Lý còn có gia đình anh Nguyễn Mạnh Cường vay 46 triệu đồng vốn hộ cận nghèo để mở rộng chuồng trại nuôi lợn nái, cuộc sống đã khá hẳn lên.

Hộ anh Nguyễn Công Trung Nhận là một điển hình tiêu biểu của xóm 5 (Văn Xá -Kim Bảng) về sử dụng hiệu quả vốn chính sách vươn lên trở thành triệu phú.

Gia đình bà Lê Thị Hoa ở xóm 9, thôn Lỗ Hòa (Chuyên Ngoại - Duy Tiên) vay vốn vay giải quyết việc làm đầu tư nuôi lợn thịt.

Gia đình bà Vũ Thị Mùi ở xóm 6 (Văn Xá - Kim Bảng) sử dụng 30 triệu đồng vốn hộ nghèo để đầu tư nuôi lợn, cá và gia cầm. Đến nay, trong chuồng luôn có 5 con lợn nái, 45 con lợn thịt, hơn 400 con vịt đẻ và cá các loại.

Hộ mới thoát nghèo Vũ Thanh Tuấn ở thôn Đoài (Châu Giang - Duy Tiên) sử dụng 45 triệu đồng vay đầu tư cải tạo ao nuôi cá, mở rộng chuồng trại nuôi ngan, vịt đẻ trứng cho hiệu quả kinh tế cao.

Cơ sở dệt của gia đình anh Lê Ngọc Đại ở xã Mộc Lan (Duy Tiên) được mở rộng từ đồng vốn chính sách. Hiện, cơ sở đã giải quyết việc làm ổn định cho hàng chục lao động địa phương.

 

 

KTNT
Ý kiến bạn đọc
Top