Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ ba, ngày 25 tháng 6 năm 2024  

Hội Làm vườn Nghệ An: Chủ động xây dựng, lan tỏa mô hình VAC mang lại hiệu quả kinh tế cao

25/06/2024 11:07

Những năm qua, công tác xây dựng tổ chức gắn với phong trào phát triển kinh tế VAC của Hội Làm vườn (HLV) tỉnh Nghệ An đạt được nhiều kết quả nổi bật, phát huy được vai trò của mình trong phát triển nông nghiệp, nông thôn và xây dựng nông thôn mới; xây dựng được nhiều mô hình kinh tế VAC cho hiệu quả kinh tế cao.

Top