Ngân hàng CSXH Chi nhánh Quảng Ngãi biểu dương người lao động giỏi

KTNT Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh tỉnh Quảng Ngãi vừa tổ chức Hội nghị biểu dương những người lao động giỏi giai đoạn 2015-2020 và Tổng kết 10 năm thực hiện phong trào phụ nữ "Giỏi việc nước, đảm việc nhà" giai đoạn 2010-2020.

Trong những năm qua, phong trào thi đua tại Chi nhánh NHCSXH tỉnh Quảng Ngãi luôn được quan tâm đúng mức, từ đó tạo động lực, tinh thần khí thế thi đua sôi nổi trong cán bộ viên chức, người lao động nỗ lực đoàn kết, chung sức, đồng lòng, tạo thành sức mạnh, ra sức thi đua vượt qua khó khăn thách thức, phấn đấu thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng thực hiện Chương trình mục tiêu giảm nghèo bền vững, tạo việc làm đảm bảo an sinh xã hội và xây dựng NTM tại địa phương.
 
Chi nhánh NHCSXH tỉnh Quảng Ngãi biểu dương những người lao động giỏi giai đoạn 2015-2020
Chi nhánh NHCSXH tỉnh Quảng Ngãi biểu dương những người lao động giỏi giai đoạn 2015-2020

 

Kết quả, trong giai đoạn qua, tổng dư nợ thông qua 18 chương trình tín dụng đạt trên 3.545 tỷ đồng, nguồn vốn tín dụng đã giúp cho hàng trăm nghìn hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn để đầu tư phát triển kinh tế gia đình, tạo việc làm. Nhờ nguồn vốn tín dụng ưu đãi của NHCSXH mà có nhiều mô hình làm ăn có kinh tế trang trại, mô hình chăn nuôi, trồng trọt, kinh doanh buôn bán và phát triển nhiều mô hình làng nghề truyền thống, góp phần tích cực trong công tác giảm nghèo, xây dựng NTM và thúc đẩy phát triển KT-XH tại địa phương, đặc biệt đưa tỷ lệ hộ nghèo từ 15,19% (năm 2015) xuống còn 7,69%; hộ cận nghèo từ 8,84% (năm 2015) xuống còn 7,21%, có 01 huyện thoát huyện nghèo 30a (Sơn Hà), 01 huyện đạt chuẩn NTM (Nghĩa Hành) và trên 80 xã đạt chuẩn NTM.
 
Thông qua phong trào thi đua yêu nước, trong 5 năm qua, có nhiều tập thể, cá nhân đã có nhiều sáng tạo, đột phá, mang lại hiệu quả, chất lượng trong công việc và hoàn thành xuất sắc nhiệm được giao, là những gương sáng, tiêu biểu, xuất sắc, là hạt nhân tiêu biểu, lan tỏa, động lực khí thế thi đua trong ý chí và hành động của mỗi cán bộ, viên chức, người lao động trong đơn vị. Toàn chi nhánh đã có 68 lượt tập thể và 137 cá nhân được tặng 372 lượt Bằng khen, Giấy khen.
 
Trong 10 năm qua, NHCSXH cũng đã tích cực triển khai thực hiện Nghị quyết số 6B/NQ-TLĐ về công tác vận động nữ công nhân viên chức lao động thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; Chỉ thị 03/CT-TLĐ về việc đẩy mạnh phong trào thi đua "Giỏi việc nước, đảm việc nhà”.
 
Kết quả, 10 năm qua có 5 tập thể và 24 cá nhân đã được biểu dương, khen thưởng vì có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong phong trào thi đua và lao động giỏi, sáng tạo, "Giỏi việc ngân hàng, đảm việc nhà”. Dịp này, NHCSXH tỉnh cũng phát động và ký giao ước thi đua giai đoạn 2020 - 2025. 
 
 
 

Hải Yến

Ý kiến của bạn