Người nghèo Anh Sơn phát huy vốn vay hiệu quả

KTNT Góp phần tích cực vào công tác xóa đói giảm nghèo trên địa bàn, thời gian qua, NHCSXH huyện Anh Sơn (Nghệ An) không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động, tạo điều kiện cho các hộ nghèo và đối tượng chính sách tiếp cận nguồn vốn ưu đãi của Nhà nước.

Chị Lô Thị Mùi ở bản Già Hóp xã Tường Sơn huyện Anh Sơn vay vốn chính sách đầu tư chăn nuôi trâu sinh sản.

Để tăng cường khả năng tiếp cận tín dụng và giảm thời gian đi lại của khách hàng, NHCSXH huyện đã xây dựng hệ thống 21 điểm giao dịch tại 21 xã, thị trấn với 344 tổ tiết kiệm và vay vốn được đặt tại các thôn, tổ dân phố trong toàn huyện.

Tại các điểm giao dịch đều công khai chế độ chính sách tín dụng ưu đãi, hướng dẫn thủ tục, hòm thư góp ý, qua đó kịp thời nắm bắt các thông tin phản ánh từ người dân. Cách làm này đã tạo thuận lợi lớn trong việc kịp thời đáp ứng nhu cầu vay vốn của các gia đình thiếu vốn sản xuất.

Tính đến hết tháng 10/2017, NHCSXH huyện Anh Sơn có tổng nguồn vốn đạt trên 399 tỷ đồng, tăng hơn 34 tỷ đồng so với đầu năm. Thông qua các chương trình cho vay hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, chương trình nước sạch vệ sinh môi trường nông thôn và chỉ đạo cho vay kịp thời; không chỉ đáp ứng đầy đủ nhu cầu của khách hàng, ngân hàng đã góp phần giúp các hộ vươn lên thoát nghèo, giải quyết việc làm cho hàng trăm lao động có thu nhập ổn định.

Chị Lô Thị Mùi ở bản Già Hóp, xã Tường Sơn, cho biết: “Gia đình tôi hiện nay rất cần vốn để mở rộng sản xuất, qua thông tin của xã, tôi biết NHCSXH huyện có chương trình cho vay vốn. Tôi đã làm đơn đăng ký vay vốn thông qua tín chấp của Hội, cán bộ ngân hàng đã về tận xã để làm thủ tục cũng như cấp vốn vay, hướng dẫn rất tận tình, không gây phiền hà, thủ tục cho vay nhanh gọn, người dân chúng tôi rất hài lòng”. 

Bên cạnh đó, NHCSXH huyện cũng triển khai hiệu quả hoạt động cho vay ủy thác. Các tổ chức chính trị - xã hội nhận uỷ thác tiếp tục triển khai thực hiện tốt hợp đồng ủy thác đã ký với ngân hàng; triển khai thực hiện tốt các nghị quyết của Ban đại diện HĐQT các cấp, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động và nâng cao chất lượng tín dụng nguồn vốn ưu đãi của Chính phủ, nâng cao chất lượng hoạt động Tổ tiết kiệm và vay vốn, nâng cao trình độ quản lý vốn vay ngân hàng. Tổng dư nợ ủy thác 4 tổ chức Hội đến hết tháng 10/2017 là 387 tỷ đồng, tăng 23.717 triệu đồng so với đầu năm, chiếm 99,8% tổng dư nợ; với 344 tổ tiết kiệm và vay vốn.

Không chỉ đơn thuần là giải ngân cho vay, thu nợ, để đồng hành cùng người dân, NHCSXH huyện còn xây dựng chương trình phát huy vốn vay bằng cách phối hợp chặt chẽ với các tổ chức, đoàn thể, tham gia tư vấn, phổ biến, hướng dẫn các hộ vay vốn áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, kinh doanh, tìm mô hình làm ăn phù hợp để bà con học tập, áp dụng. Từ đó, hiệu quả nguồn vốn vay được phát huy, nâng cao thu nhập, tạo thêm việc làm cho người dân, vốn sau khi giải ngân được sử dụng đúng mục đích.

Chị Lang Thị Niêm, bản Kim Tiến, xã Phúc Sơn cho biết: “Thông qua tín chấp của Hội Phụ nữ xã, gia đình tôi được vay 30 triệu đồng từ chương trình hộ nghèo, để mở rộng sản xuất chăn nuôi, góp phần tăng thu nhập cho gia đình, giảm nghèo bền vững”.

Các gia đình sau khi được vay vốn sẽ sử dụng vốn đúng mục đích, phát triển sản xuất. Thông qua các hoạt động ủy thác cho vay của NHCSXH huyện đã góp phần giúp cho các hộ nghèo, hộ khó khăn và các đối tượng chính sách trên địa bàn có thêm nguồn lực để phát triển sản xuất kinh doanh, từng bước vươn lên thoát nghèo, nâng cao chất lượng cuộc sống.

Ông Trần Khắc Thi, Giám đốc NHCSXH huyện Anh Sơn, cho biết: Phát huy những kết quả đã đạt được, năm 2018, NHCSXH huyện Anh Sơn tiếp tục bám sát chiến lược phát triển NHCSXH đến năm 2020 được Thủ tướng phê duyệt và các hướng dẫn, quy định của Ban đại diện các cấp và của ngành. Thực hiện tốt đề án “Huy động lực lượng xã hội tham gia hoạt động tín dụng chính sách” do NHCSXH tỉnh ban hành. Tiếp tục làm tốt công tác tham mưu, xây dựng kế hoạch vốn cũng như tổng hợp nhu cầu từ cơ sở để tham mưu cho Trưởng ban đại diện ký thông báo vốn kịp thời.

Thường xuyên quan tâm phối hợp với các tổ chức nhận ủy thác cấp huyện đến xã, tổ chức tuyên truyền, kiểm tra giám sát nhằm đưa vốn chính sách đến đúng đối tượng thụ hưởng, phát huy hiệu quả và nâng cao chất lượng tín dụng. Duy trì sự ổn định việc huy động gửi tiền tiết kiệm của các thành viên tổ vay vốn và tiết kiệm, phối hợp với các tổ chức nhận ủy thác tăng cường tuyên truyền việc huy động tiền gửi của người nghèo, nhằm tạo thói quen tiết kiệm cho người nghèo và các đối tượng chính sách khác.

Xây dựng kế hoạch kiểm tra, phân công địa bàn chỉ đạo và kiểm tra cho các thành viên Ban đại diện Hội đồng quản trị, chỉ đạo các tổ chức nhận uỷ thác các cấp xây dựng kế hoạch kiểm tra giám sát, sát với các nội dung  được ủy thác. Trong kiểm tra sẽ kiểm tra đối chiếu trực tiếp tới hộ vay và xử lý kịp thời các sai sót, tồn tại qua kiểm tra. Tăng cường tuyên truyền về chính sách tín dụng ưu đãi đến mọi người dân và đối tượng thụ hưởng.

Lương Mai

 

 

 

KTNT

Ý kiến của bạn