NHCSXH Chi nhánh Thái Nguyên: Làm tốt công tác quản lý và xử lý nợ

KTNT KTNT - Một trong những nhiệm vụ, nghiệp vụ rất quan trọng trong hệ thống ngân hàng là công tác quản lý và xử lý nợ, đặc biệt với những đơn vị cho vay theo các gói tín dụng như Ngân hàng Chính sách xã hội, công tác này càng phải ráo riết thực hiện nhằm đảm bảo nguồn vốn quay vòng, tạo cơ hội cho những trường hợp khó khăn khác.

Để hiểu hơn về vấn đề này, báo Kinh tế nông thôn đã có cuộc trao đổi với ông Lê Văn Hồng, Phó giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Thái Nguyên.

Xin ông cho biết một số kết quả nổi bật trong việc thực hiện nhiệm vụ quý I/2017 tại Chi nhánh?

Kết thúc quý I, Ban đại diện HĐQT Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Thái Nguyên đã kiện toàn thành viên Ban đại diện các cấp; Ban đại diện HĐQT cấp tỉnh, cấp huyện đã họp, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017. Theo đó, Ban đại diện HĐQT các cấp đã tích cực tham mưu cho HĐND, UBND cùng cấp tạo điều kiện về nguồn lực tài chính và cơ sở vật chất cho Ngân hàng Chính sách xã hội. Quý I/2017 đã tham mưu chuyển nguồn vốn ngân sách địa phương sang cho NHCSXH Thái Nguyên được 10.700 triệu đồng; trong đó ngân sách tỉnh chuyển 7.000 triệu đồng, ngân sách cấp huyện chuyển 3.400 triệu đồng (thành phố Thái Nguyến 500 triệu đồng, thị xã Phổ Yên 500 triệu đồng, huyện Phú Bình 200 triệu đồng, huyện Phú Lương 200 triệu đồng, huyện Đại Từ 500 triệu đồng, huyện Võ Nhai 200 triệu đồng, huyện Định Hóa 500 triệu đồng và thành phố Sông Công 300 triệu đồng). Đây là nguồn vốn quý giá phục vụ thêm cho đối tượng là hộ nghèo, các đối tượng chính sách được vay theo quy định.

Về thực hiện nhiệm vụ theo sự chỉ đạo của NHCSXH cấp trên, tính hết 31/3/2017, NHCSXH Thái Nguyên đang triển khai 14 chương trình tín dụng với tổng dư nợ lên tới 2.863.234 triệu đồng, trong đó dư nợ cho vay hộ nghèo vẫn đạt cao nhất với số dư nợ là 1.009.578 triệu đồng, chiếm 35,26% tổng dư nợ; dư nợ chương trình cho vay hộ cận nghèo 513.936 triệu đồng, chiếm 17,95% tổng dư nợ; cho vay hộ mới thoát nghèo dư nợ 136.115 triệu đồng, chiếm 4,7% tổng dư nợ.

Quý I/2017, NHCSXH tỉnh Thái Nguyên đã thực hiện giải ngân được 305.952 triệu đồng, với 9.351 lượt khách hàng. Trong đó, chương trình tín dụng hộ nghèo giải ngân được 107.075 triệu đồng, với 2.609 lượt khách hàng; hộ cận nghèo giải ngân được 80.073 triệu đồng, với 1.889 lượt khách hàng; hộ mới thoát nghèo giải ngân được 41.165 triệu đồng, với 877 lượt khách hàng,...

Cán bộ Phòng giao dịch NHCSXH thị xã Phổ Yên luôn bám sát địa bàn, giúp đỡ nhân dân.

Ông có thể cho biết nhiệm vụ mà Chi nhánh đặc biệt coi trọng và đã làm được trong quý I vừa qua?

Cùng với việc tăng cường dư nợ và mở rộng quy mô tín dụng, Chi nhánh thường xuyên quan tâm tới chất lượng tín dụng; thực hiện tốt giải pháp xử lý các khoản nợ xấu đạt hiệu quả; tham mưu cho Trưởng ban đại diện cùng cấp gắn việc kiểm tra địa bàn phụ trách với việc trực tiếp chỉ đạo UBND cấp xã phối hợp chặt chẽ với NHCSXH thu hồi các khoản nợ quá hạn. Theo đó, định kỳ hàng tháng trước ngày giao dịch cố định, xã thực hiện sao kê, phân tích đánh giá từng khoản nợ đến hạn, nợ quá hạn để có kế hoạch, giải pháp xử lý phù hợp, hiệu quả; quan tâm đôn đốc các khoản nợ quá hạn còn khả năng thu hồi, nợ quá hạn do khách hàng chây ỳ. Quý I/2017, doanh số thu nợ quá hạn đạt 7.693 triệu đồng; dư nợ quá hạn còn là 1.491 triệu đồng, chiếm 0,05% tổng dư nợ.

Bên cạnh đó, chúng tôi thường xuyên rà soát khách hàng còn dư nợ bỏ đi khỏi nơi cư trú và phối hợp thu nợ từ nơi khác chuyển đến một cách nhịp nhàng, thường xuyên, kỹ lưỡng. Hết 31/3/2017, khách hàng bỏ đi khỏi nơi cư trú của Chi nhánh quản lý là 55 khách hàng, với dư nợ còn 865 triệu đồng. Trong đó, hộ có thông tin cụ thể là 7 hộ, với số nợ 80 triệu đồng; 48 khách hàng không rõ thông tin đi đâu, còn nợ 785 triệu đồng.

Đối với việc xử lý nợ do nguyên nhân khách quan, Chi nhánh đã chỉ đạo phòng giao dịch nơi cho vay chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan hoàn thiện hồ sơ đề nghị cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định. Quý I/2017, Chi nhánh đã hoàn thiện bộ hồ sơ trình cấp có thẩm quyền xóa nợ 32 món, với số tiền 496 triệu đồng, trong đó nợ gốc là 438 triệu, nợ lãi 58 triệu đồng.

Thưa ông, nhiệm vụ chủ yếu trong quý II mà Chi nhánh quan tâm là gì?

Bước vào quý II, chúng tôi bám sát các chỉ tiêu kế hoạch giao năm 2017 và kế hoạch thu nợ trong tháng để cho vay, quay vòng kịp thời, đúng tiến độ; đảm bảo tỷ lệ nợ quá hạn giữ ở mức 0,05%; tỷ lệ thu lãi phấn đấu đạt trên 98%; đưa 100% số nợ đến hạn được xử lý đúng quy trình, đúng quy định. Cùng với đó, chúng tôi tiếp tục củng cố chất lượng Tổ tiết kiệm và vay vốn, đảm bảo 100% số tổ hoạt động đúng quy định, 100% tổ được ủy nhiệm thu tiền gửi và thực hiện việc huy động tiền gửi tại các điểm giao dịch xã; thành viên Ban đại diện HĐQT các cấp tích cực triển khai việc kiểm tra, giám sát nhằm đưa hiệu quả sử dụng của đồng tiền chính sách được tốt hơn,...

Xin cảm ơn ông!

Đình Hợi

 

 

KTNT

Ý kiến của bạn