NHCSXH Hà Nam tổng kết và trao giải cuộc thi tìm hiểu về Chỉ thị 40

KTNT Chiều 30/8, Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh Hà Nam tổ chức tổng kết và trao giải cuộc thi tìm hiểu Chỉ thị 40- CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội.

Chỉ thị 40- CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội, trong đó có nội dung chuyển vốn ủy thác từ ngân sách địa phương sang Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách xã hội khác, đã góp phần quan trọng trong thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước về giảm nghèo, tạo việc làm, xây dựng nông thôn mới, phát triển nguồn nhân lực, bảo đảm an sinh xã hội, ổn định chính trị và phát triển kinh tế - xã hội.

 Ban tổ chức Cuộc thi trao Giấy chứng nhận cho các cá nhân đoạt giải

 
Thực hiện Kế hoạch số 3475/KHCT-BCĐ ngày 04/6/2019 của Ban chỉ đạo cuộc thi tìm hiểu về triển khai thực hiện Chỉ thị 40- CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội, trải qua các vòng sơ khảo từ cấp cơ sở, Ban tổ chức cuộc thi cấp tỉnh Hà Nam đã tập hợp được 856 bài dự thi của cán bộ, viên chức lao động Ngân hàng Chính sách xã hội, hội viên, đoàn viên của 4 tổ chức chính trị - xã hội được ủy thác và các đối tượng được hưởng thụ từ các chương trình cho vay ưu đãi. Dựa trên kết quả chấm thi của Ban giám khảo, Ban tổ chức đã trao 1 giải Nhất, 1 giải Nhì, 4 giải Ba, 6 giải Khuyến khích và 6 giải Phong trào cho các đơn vị thuộc các huyện, thành phố. Đồng thời lựa chọn 6 bài dự thi tham dự cuộc thi cấp Trung ương.

 Ban tổ chức trao Giấy chứng nhận cho các đơn vị

Cuộc thi là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng nhằm tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ, viên chức, người lao động trong hệ thống Ngân hàng Chính sách xã hội và hội viên, đoàn viên các tổ chức hội đoàn thể nhận ủy thác và các đối tượng được hưởng thụ từ các chương trình tín dụng chính sách xã hội. Từ đó thực hiện hiệu quả các hoạt động tín dụng chính sách xã hội, góp phần tích cực vào công tác xóa đói, giảm nghèo, an sinh xã hội trên địa bàn.
 

Hà Nam

Ý kiến của bạn